Ohlášky 24. 12. 2017 dopoledne

Čtení:

Sbírka:

Text:

Účast:

Písně:

VP:

Kazatel: J. Doležal

Děkujeme bratru faráři Jiřímu Doležalovi za službu při dnešních bohoslužbách.

Dnes odpoledne v 16 hodin se konají Štědrovečerní bohoslužby.

Adventní bazar letos vynesl 12 449 Kč, které jsou věnovány na potřeby sboru.

Letos jsme připravili balíčky pro lidi bez domova a v nouzi. Společně s bratry a sestrami z Církve bratrské, z Křesťanského společenství, z Církve adventistů sedmého dne, z Římskokatolické církve a z našich sborů v Heřmanově Městci, Přelouče, Bukovky jsme připravili a rozdali 237 balíčků.

Bratr Capoušek s pomocníky i letos vařil a rozdával polévku pro bezdomovce. Ve čtvrtek měli štědrý den, pobožností posloužil bývalý farář František Plecháček. Děkujeme za vaši pomoc.

Zítra se konají bohoslužby od 9 hodin s vysluhování večeře páně. Sbírka je celocírkevní, určená na podporu bohoslovců a vikariátu.

Všichni, domácí i hosté, jsme zváni na faru na rozhovor při kávě a čaji.

Tento příspěvek napsal/a dne 28.12.2017 v rubrice Ohlášky.