Ohlášky 24. 12. 2017 odpoledne

Čtení:

Sbírka:

Text:

Účast:

Písně:

VP:

Kazatel: L. Beneš

Děkujeme bratru faráři Ladislavovi Benešovi za službu při bohoslužbách.

Adventní bazar letos vynesl 12 449 Kč, které jsou věnovány na potřeby sboru.

Letos jsme připravili balíčky pro lidi bez domova a v nouzi. Společně s bratry a sestrami z Církve bratrské, z Křesťanského společenství, z Církve adventistů sedmého dne, z Římskokatolické církve a z našich sborů v Heřmanově Městci, Přelouče, Bukovky jsme připravili a rozdali 237 balíčků.

Bratr Capoušek s pomocníky i letos vařil a rozdával polévku pro bezdomovce. Ve čtvrtek měli štědrý den, pobožností posloužil bývalý farář František Plecháček. Děkujeme za vaši pomoc.

Dovolujeme si upozornit, že ve předu v kostele je stále možno zakoupit za 150 Kč památeční sadu k výročí 120 let postavení kostela, která obsahuje nástěnný Kalendář na rok 2018, almanach a pamětní tašku. Ideální a neotřelý dárek na poslední chvíli.

Zítra se konají bohoslužby od 9 hodin s vysluhování večeře páně. Sbírka je celocírkevní, určená na podporu bohoslovců a vikariátu.

Tento příspěvek napsal/a dne 28.12.2017 v rubrice Ohlášky.