Ohlášky 24.12.2016

Čtení: Iz 11,6-9, L 2,1-20  | Písně: 282; 290; 149; 293; 299; 294; 297; 655; 583; 281 | Kazatel: Martin Kocanda| Sbírka: 5 567,- Kč  | Účast: 130/14

 
Děkujeme bratru Martinu Kocandovi za službu Slovem při dnešních bohoslužbách.
Zítra na Boží hod vánoční jsme zváni k bohoslužbám s vysluhováním svaté večeře Páně
v Pardubicích v 9 hodin a v Horním Jelení ve 13.30. Sbírka při těchto bohoslužbách je celocírkevní a
je určena na podporu bohoslovců a vikariátu. Sloužit bude br. farář Ladislav Beneš.
Při bohoslužbách na Štěpána 26. prosince bude kázat sestra farářka Anna Lavická z Chrudimi, která
je administrátorkou našeho sboru.
S radostí oznamujeme, že výnos adventního dobročinného bazaru činí v letošním roce 21 305 Kč.
Tato částka byla odeslána Středisku Diakonie pro zrakově postižené v Praze.
Letos se podařilo shromáždit 235 vánočních balíčků. V týdnu byly rozvezeny do azylových domů pro
ženy v Pardubicích a Vysokém Mýtě, azylového domu a noclehárny pro muže, domu na půli cesty a
do nízkoprahového denního centra pro bezdomovce. 45 balíčků bylo předáno také do Domova pro
seniory u Kostelíčka.
Maminky s dětmi připravily 18 krabic od bot, které jsme odvezli na sběrné místo v Černilově. Odkud
byly předány dětem ze sociálně slabých rodin.
Vm všem, kteří jste tyto dobročinné akce podpořili, děkujeme.
Dnes v 17.50 bude mít na ČT 2 vánoční promluvu synodní senior Daniel Ženatý.
Zítra v 10 hodin bude přímý přenos bohoslužeb ze sboru v Praze Střešovicích. Kázat bude také
Daniel Ženatý, náš bývalý farář.
Tento příspěvek napsal/a dne 26.12.2016 v rubrice Ohlášky.