Ohlášky 24. 11. 2019

Čtení: Mt 25, 31-46                                                  Sbírka:

Text:    Mt 25, 40                                                       Účast:

Písně: 166,1; 72, 515, 690, 443, 360                        VP:

Kazatel: Hana Ducho

Od 11 hodin se konají bohoslužby v Horním Jelení.

Dnes po bohoslužbách proběhne první zkouška vánočního divadla, prosíme tedy všechny herce, aby zůstali zde v kostele. Po bohoslužbách se pak na faře také koná setkání Třicátníků.

V týdnu se konají setkání jako obvykle, kromě nich připomínáme:

· V úterý od 14 hodin – odpolední biblická hodina, vede Hana Ducho 

· Ve čtvrtek od 15:30 bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině. V 16 hodin konfirmační příprava a v 18 hodin biblická hodina s Hanou Ducho

· V pátek se na faře sejde seniorátní mládež, biblický program povede Ladislav Beneš. V sobotu budou pokračovat florbalovým turnajem. Plakát je na nástěnce.

V pátek 29. 11. se od 17 hodin v modlitebně v Horním Jelení koná přednáška pana Pavla Světlíka na téma: Jak krmit ptáky a co je projekt A. Rocha. Bližší informace visí ve vitríně před kostelem.

V pátek se také sejdou naši zpěváci z pěveckého sboru ke zkoušce na zpěv. Zkouška začíná v 19 h v kostele.

V sobotu 30. 11. od 17 hodin se v našem kostele koná shromáždění u příležitosti 77. výročí transportů Židů z Pardubic do Terezína. Bližší informace visí ve vitríně před kostelem.

Vpředu v kostele si můžete zakoupit Evangelický kalendář na rok 2020 za 130,- a Na každý den na rok 2020 za 120,-.

Ve dnech 26.11. – 1.12. bude mít sborová asistentka dovolenou. V případě potřeby kontaktujte sestru farářku.

Ve sborové kanceláří se ruší pevná linka a bude nahrazena mobilním telefonem. Nový kontakt naleznete na nástěnce nebo si ho můžete při vycházení vzít vzadu v kostele.

I letos se budou vařit polévky pro lidi bez domova. Začíná se už ve čtvrtek 28.11. od 7mi hodin ráno na faře. Pomocníci, hlaste se, prosím, u Pavla Capouška, který vám podá bližší informace a přijímá také finanční dary na zakoupení potravin.

Rádi bychom připravili vánoční balíčky pro lidi v nouzi a podělit se s těmi, kteří nemají nikoho, kdo by je obdaroval. Pro lidi bez domova z nízkoprahového denního centra, obyvatele azylových domů a domu na půli cesty. Bude potřeba připravit cca 165 balíčků pro dospělé a 45 balíčků pro děti. Balíčky je potřeba donést do kostela nebo na faru do neděle 15. prosince. Prosíme, abyste se na nástěnce zapsali, kolik balíčků donesete. Na nástěnce jsou i podrobnější informace. Děkujeme.

Dnes vychází adventní sborový list. Prosíme, rozeberte si jej vzadu u východu z kostela. Současně prosíme naše dobrovolníky, kteří mohou dopis roznést ve svém obvodu, aby si taktéž dopisy vzali. Trochu jsme pozměnili obvody, tak na to myslete. Děkujeme za vaše pomoc.

Po bohoslužbách jsme všichni zváni k posezení u kávy nebo čaje na faře.

Tento příspěvek napsal/a dne 06.12.2019 v rubrice Ohlášky.