Ohlášky – 24.11.2013

Čtení: Ž 46  |  Text: Mk 13,18-31  |  Písně: 162; 164; 217; 605; 692; 264,8-9  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Sbírka: 2.322,-  |  Účast:104

 

Synodní rada vyhlásila dobrovolnou sbírku na pomoc obyvatelům Filipín, které byly postiženy ničivým tajfunem. Pro tento účel s okamžitou platností uvolnila 200 tisíc Kč z Fondu sociální a charitativní pomoci. Na tuto sbírku můžete přispět do domečku vzadu v kostele.

 

V pátek 22.11. se konalo v krematoriu rozloučení s paní Marií Vodičkovou, roz. Vrabkovou, která zemřela ve věku 86 let.

Dnes v 10.45 jsou bohoslužby v Horním Jelení.

 

Odpoledne v 15 hod. se koná v Praze u Salvátora ordinace 5 nových farářek a farářů naší církve. Bohoslužby s vysluhováním večeře Páně povede synodní senior Joel Ruml.

 

A od 19:30 hodin se koná na faře schůzka střední generace.

 

V týdnu se budou konat shromáždění jako obvykle. Kromě nich jsme zváni:

Ve středu od 14 hodin na faru na poslední seminář kurzu Pečuj doma – pokračování praktického výcviku. Kdo má zájem, může se semináře zúčastnit.

 

Ve čtvrtek v 15 hodin budou bohoslužby v Domově pro seniory U Kostelíčka. Slouží bratr farář František Plecháček

 

Příští neděli 1. prosince je první adventní neděle. Bohoslužby budou pro děti všeho, věku, vysluhována bude svatá večeře Páně. Zahájíme také dobročinný bazar, který bude otevřen vždy po bohoslužbách po čtyři adventní neděle. Během týdne můžete výrobky nosit na faru. Děkujeme těm, kteří už svoje výrobky donesli.

Z výnosu bazaru chceme tentokrát podpořit denní stacionář Mirea v Nemošicích, který poskytuje služby dospělým lidem s mentálním postižením.

 

I v letošním roce bychom chtěli o vánočních svátcích pomoci lidem bez přístřeší tím, že budeme vařit a podávat polévku. Prosíme o Vaši podporu. Můžete donést zeleninu, luštěniny, těstoviny a podobně. Také se můžete zapojit do služby při vaření a podávání polévek v Denním centru v Bělehradské ulici. Podrobné informace jsou na plakátku vzadu v kostele.

 

Prosíme zpěváky a hudebníky, aby se po bohoslužbách sešli na faře u harmonia, budeme pokračovat v nácviku písní na 1. adventní neděli a na vánoce.

 

Objednávejte výrobky z Diakonie v Čáslavi a Diakonie Rolnička- plakáty s výrobky, které je možno objednat jako i objednávkový papír jsou vzadu na nástěnce.

 

Vzadu v kostele je možno zakoupit EK a NKD na rok 2014 po 90- ti korunách a také nástěnný kalendář za 50,-. publikace jsou na zadní lavici, plaťte u PQ

 

S vděčností a poděkováním jsme přijali dar od na potřeby sboru 1.000 od rodiny zesnulé sestry Vodičkové.

 

Vítáme ve shromáždění všechny hosty, všichni jsme po bohoslužbách zváni na faru.

 

Slovo br. farář – začátek před bohoslužbami

 

od první adventní neděle, tedy příští neděle, chceme trochu změnit to co se děje před začátkem bohoslužeb.

Co nás k tomu vede? Především to, že první sloku písně, kterou zpíváme, častokrát zpíváme roztěkaní, teprve přicházíme do lavice a hledáme číslo písně. A ona je to vždy píseň, která na začátku toho co se bude dít oslovuje nebo oslavuje Pána Boha. A tak je nám to vůči němu trapné, že to zpíváme tak nějak ve chvatu a napůl.

 

První sloku písně hned úvodem rušit nechceme, nebojte, jen se na její zpěv lépe připravíme.

 

Jak? Varhaníci budou hrát tak jak přijdou do kostela – tak jako dosud, jen zvolí tišší rejstříky. A my na sebe nebudeme muset tolik křičet.

 

V devět hodin přestanou hrát. Těch devět hodin si pohlídají oni, my, pokud tu budeme včas nemusíme na nic myslet. Změnu uslyšíme, uslyšíme ticho.

 

Varhaníci začnou opět hrát asi 2 minuty po deváté, hrát budou předehru k té první zpívané sloce. A jak začnou hrát, půjde farář ke stolu Páně – půjde uličkou od hlavního vchodu. Přijde za stůl Páně, a až tam bude, shromáždění si stoupne. Proč? Protože se bude písní obracet k Bohu.

Jinak, nestoupejte si když půjde farář uličkou, stoupněte si hned jak bude za stolem Páně.

 

A dál bude vše jako dosud.

 

Návštěvníka bohoslužeb který nemá žádnou službu se stručně řečeno změna týká tak, že do lavice by se měl ubírat nejpozději v tichu v 9 hodin nebo za zvuku varhan po tom tichu, společně s farářem, který se bude sunout kupředu.

A stoupnout si hned jak farář přijde za stůl Páně. Od varhan žádný signál k stoupnutí nepřijde.

 

Nenanařizuje to žádný řád, je to jemné opatření, abychom pokud možno první sloku zpívali společně všichni a soustředěně. A nemuseli se před Pánem Bohem stydět, že to je tak nějak narychlo.

 

Změnu předjednalo staršovstvo a k závěrečné úpravě ji pak dotáhli varhanice, varhaník, kurátorka a farář.

 

Advent je začátek nového roku a nového období, tak od příště.

 

 

 

 

Tento příspěvek napsal/a dne 24.11.2013 v rubrice Ohlášky.