Ohlášky – 24.10.2010

Čtení: Lk 18,35-43  |  Text: 1 Kr 1  |  Písně: 138; 19; 637; 383; 678; 378  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Účast: 81/5  |  Sbírka: 1.415,

  

 

Dnes ve 10.45 se konají bohoslužby v naší kazatelské stanici Horní Jelení, bratr farář odjíždí v 10,15

 

Dnes večer v 19.30 se na faře sejde střední generace.

 

V pondělí v 17.00 se koná konfirmační cvičení

 

V úterý se sejde kavárnička ve 14 hodin na faře.

 

Ve středu se biblická pro děti nekoná.

 

Rovněž tak ve čtvrtek nebude biblická pro dospělé, je státní svátek

 

V pátek se sejde mládež v 18 hodin na faře

 

Příští neděli při bohoslužbách poslouží bratr farář Jaroslav Nečas, bývalý pardubický farář.

 

Náš bratr farář má příští týden dovolenou, v nutném případu pohřbu se obracejte na něj.

 

Příští neděli nastává zimní čas, na bohoslužby přijdeme o hodinu později!

 

V uplynulých týdnech do našeho sboru přestoupily z jiných sborů či jiných církví sestry:

Hana Medková, Kamila Rejšková a Lenka Svobodová.

Vítáme je a přejeme jim, aby v našem sboru našly své místo, a těšíme se z toho že jsou s námi.

 

Dostali jsme nabídku z Východočeského divadla na představení Markéta Lazarová na pátek 5.listopadu od 18 hodin. Cena jedné vstupenky je 50,-Kč. Zájemci přihlaste se u s.Kabelové.

 

Benefiční akce na podporu stavebního fondu vynesla zatím 17.200,- Od sborového dne kupujeme dílu dřevěné stavebnice a stavíme kostel. Stavba ještě není dokončena, je možno zakoupit pár posledních dílů- střechu, ploty a stojany na kola- což je zde v Pardubicích životně důležité! Zakoupením dílu přispějete na SF sboru.

Podaří-li se, abychom nakoupili všechny díly stavebnice, přibude na stavební fond celkem 21.575,- Zakoupit můžete po bohoslužbách zde vpředu vlevo.

 

Pastorační pracovnice Pavla Queisnerová má ve středu a v pátek dovolenou, ve středu bude kancelář otevřena jako obvykle.

 

Minulý týden jsme s díky obdrželi dary:

3.000,- od rodiny při pohřbu b. Karla Chvojky,

1.000,- od Lucie Karáskové,

1.000,- na SF od manželů Nechvátalových.

 

V našem sboru žije bratr Valentin Jančík, vnuk kazatele Josefa Jančíka z Bohemky. Valentin žije už více jak 5 let v Čechách, má české občanství. Rodiče má ovšem v Pervomajsku, to je větší město asi 60 km Bohemky.

Rodiče by svého syna rádi navštívili, náklady na cestu jsou pro ně ovšem příliš vysoké, oba by cesta sem a zpět stála asi 400 dolarů, tj. Cca 8.000 Kč. Staršovstvo rozhodlo vyhlásit dobrovolnou sbírku na úhradu cestného rodičům Jančíkovým. Dnes a příští neděli můžete své dary dávat do domečku vzadu v kostele.

 

Kdo má zájem učinkovat ve vánoční slavnosti, přihlaste se nejpozději dnes u sestry Pavlíny Šíblové.

 

Prosím, pište se na službu vaření kávy, děkujeme.

Vítáme hosty v našem shromáždění, všichni jsme zváni na faru na kávu a čaj.

Tento příspěvek napsal/a dne 24.10.2010 v rubrice Ohlášky.