Ohlášky – 24.1.2016

Čtení: Iz 51,17-23  |  Text: Iz 51,21-22  |  Písně: 166, 66, 692, 634, 553, 579  |  Kazatel: František Plecháček  |  Sbírka: 1.710,-  |  Účast: 69/7

Včera byla v Horním Jelení brigáda na zprovoznění sborové místnosti po provedených opravách. Děkujeme všem, kdo pomohli a přiložili ruku k dílu.

Sborová místnost i chodba je nově vymalovaná, jsou natřena okna a dveře, provedena nová elektroinstalace včetně světel, položen koberec a dlažba pod novými kamny. Jsme rádi, že se tato akce podařila. Bohoslužby tam dnes začínají v  10.45.

 

Dnes večer v 19.30 bude na faře schůzka střední generace.

 

Bratr farář František Plecháček bude od pondělí do pátku na farářském kurzu v Praze.

 

V týdnu se budou konat shromáždění jako obvykle, mimo to připomínáme:

V úterý 26. ledna ve 14 hodin bude odpolední biblická hodina a ve čtvrtek v 15 hod jsou bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině. Při těchto shromážděních poslouží bratr farář Jiří Doležal.

Program na čtvrteční biblické hodině bude mít tentokrát sestra Mandysová.

Ve čtvrtek v 19.30 se na faře sejdou třicátníci. Program pro ně připraví bratr jáhen Michal Branda.

I tuto neděli pokračuje dobrovolná sbírka na pomoc sboru ve Dvakačovicích. Dvakačovické staršovstvo se na nás obrátilo jako na náš mateřský sbor se žádostí o podpoření projektu plynofikace fary a vybudování přípojky plynu v délce 56 m. Dary je možné dát do pokladničky nebo proti dokladu. Sbírka bude dorovnána do výše 15. tis. Kč. Děkujeme všem dárcům.

Příspěvky do výročního sborového dopisu je třeba zasílat Pavle Queisnerové do 31. ledna.

Zájemci o potvrzení darů pro roční zúčtování – pište se na papír na nástěnce. Zapsaní z minulého týdne si mohou potvrzení vyzvednout

V prosinci byl založen nový sborový účet u FIO banky. Staršovstvo se pro tento krok rozhodlo z důvodu šetření nákladů za běžný účet.

Vy, kteří zasíláte salár měsíčně, obdržíte dopis, ve kterém budou informace o novém číslu účtu. Prosíme, abyste si změnili trvalý příkaz.

Složenky s novým číslem účtu budou také k dispozici a obdržíte je ve sborovém dopise.

Informační leták s novým číslem účtu je na nástěnkách a můžete si ho vyzvednout vzadu v kostele.

Původní účet u České spořitelny bude ještě nějakou dobu také platný. Děkujeme za pochopení.

SOM chrudimského seniorátu vás zve na Seniorátní ples! V pátek 12. 2. v 19 hodin dorazte do kulturního centra Dubina, kde můžete prošoupat střevíce při tanci, popovídat si s přáteli nebo obohatit svůj majetek o výhru v tombole. Přijďte oblečeni v černé a bílé – téma plesu je Černý kocour, bílá kočka. Zároveň se na vás obracíme s prosbou o příspěvky do tomboly, které můžete odevzdávat v kostele nebo na faře do 11. února. Děkujeme mnohokrát všem dárcům!

Vítáme ve shromáždění hosty a všichni jsme zváni po bohoslužbách na faru na rozhovor při kávě a čaji.

Nyní nám ještě br. f. Plecháček chce povědět pár slov…

Tento příspěvek napsal/a dne 24.01.2016 v rubrice Ohlášky.