Ohlášky – 24.1.2010

 Čtení: Mt 17,1-9  |  Text: Ž 1  |  Písně: 210; 93; 207; 635; 547; 489  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Účast: 63  |  Sbírka: 1.465Sbírka z minulé neděle věnovaná postiženým na Haiti vynesla v našem sboru 11.054,- a byla odeslána na synodní radu. Jsme za projevenou obětavost vděčni a věříme, že aspoň v malém pomůže při velkém utrpení.

Dnes odpoledne se konají bohoslužby holického sboru v Horním Jelení, budeme slavit svátost křtu.

Dnes večer v 19,30 se sejde na faře střední generace. O své práci učitele teologie na Evang teolog fakultě Univ Karlovy bude vyprávět bratr Ladislav Beneš.

Děti a konfirmandi se sejdou ve středu v obvyklých hodinách.

Ve čtvrtek v 15 hodin se konají bohoslužby v DS U Kostelíčka, poslouží bratr Luboš Branda, laický kazatel BJB.

Biblická hodina ve čtvrtek v 17,00 hodin na faře.

V pátek v 19,00 hodin se v KD Dubina koná seniorátní ples.

Vstupné je 150,- Kč. Ti, kdo se přihlásí na ples vzadu na nástěnce mají vstupné zlevněné na 130,- Vstupenky- v plné ceně i zlevněné- budou k prodeji na místě.

Součástí plesu je i tombola. Její výtěžek je věnován na projekt Adopce na dálku.

Všichni, kdo chcete akci podpořit, noste věcné či finanční dary Pavle Q. Děkujeme

Mládež se v pátek nesejde.

Předplatné novin a časopisu na tento rok vybírá Pavla Q..

Český bratr stojí 290,- a KJ 481,-. prosíme, připravte si drobné. Děkujeme.

Zájemci o potvrzení daru sboru napište se vzadu na nástěnce na oranžový papír

Prosíme, pište se na službu na úklid sněhu. Služba je třeba od soboty do pondělí. Podle předpovědi má už zase chumelit, děkujeme.

V našem sboru máme biblické postavičky – zatím jen 10 a používáme je při dětských bohoslužbách, náboženství a konf. cvičení.

Za 14 dní v pátek večer a sobotu celý den se na naší faře sejde 15 žen a dvě děti a pod vedením lektorky budou vyrábět další postavičky. Prosíme ochotné sestry a bratry, kteří by na tuto akci upekli pečivo či udělali pomazánky, aby se dohodli se sborovou sestrou. Děkujeme.

Br. farář Daniel Ženatý bude od pondělí do čtvrtka na farářském kurzu v Praze. Od pátku do neděle bude bude na cestách v Holandsku a Německu. Do Holandska povezou Ženatých syna Filipa aby pokračoval v studiu, v Německém Reutlingen budou domlouvat návštěvu tamějšího Posaunenchoru u nás v Pardubicích. Posaunenchor je hudební těleso složeno převážně z pozounů a žesťů.

Příští neděli bude kázat bratr farář Jiří Doležal.

na SF dar 1.000,- .

Vítáme v našem shromáždění všechny hosty. Zvláště vítáme sestru Marii Provazníkovou, kazatelku našeho evangelického sboru ve Veselinivce na Ukrajině. Přejeme jí pěkný pobyt u nás v Čechách a prosíme, aby vyřídila pozdravy sestrám a bratřím ve svém sboru.

Jsme zváni na kávu a čaj na faru

Tento příspěvek napsal/a dne 24.01.2010 v rubrice Ohlášky.