Ohlášky – 23.9.2012

Čtení: Iz 29,13-24  |  Text: Mk 1,21-28  |  Písně: 161; 146; 607; 612; 509; 702  |  Kazatel: Ondřej Titěra  |  Sbírka:2 912,-  |  Účast 112/12

 

Vítám účastníky Seniorátního setkání generací Chrudimského seniorátu a br. faráře Ondřeje Titěru z Miroslavi. Děkujeme za službu při bohoslužbách a odpoledne při programu.

Pověděla bych Vám něco k organizaci dne –

program začíná v 10,30 v kostele a současně pro děti na faře.

Zde v kostele probíhat promítání obrázků z jednotlivých sborů v seniorátu- modlitebny, kostely, bohoslužebné nádobí. To má na starosti Blahouš Tefr.

Program pro děti s názvem- O HOSTINĚ připravily členky PO pro děti chrudimského seniorátu- představit- prosím zda by se mohly postavit. Rut K Bohunka,T, Monika P, Zuzana MR. Program pro děti je na faře. odevzdávat děti

 

Od 10,30 bude zde v kostele také káva a čaj. Též na faře a farské zahradě.

Oběd začne v 11,30 v restauraci Zelená žába- restaurace je v ulici za kostelem, vybírat oběd si budeme každý sám z meny. Společné zahájení oběda v restauraci nebude. Oběd si každý platí sám.

Po obědě bude na faře připravena káva, čaj, zákusky.

Odpolední program začne v 13,00.

V kostele pro dospělé. Název je Svátek také v pátek? Aneb jak můžeme nebo nemůžeme zpívat z evangelického zpěvníku píseň 441/ verš 1.O. Titěra

pro děti začne program také v 13,00 na faře.

Odpolední program bude zhruba do 14,30, pak se všichni přesuneme na faru.

V 15,00 začne společný program pro děti a dospělé s názvem O HOSTINĚ PODRUHÉ

zhruba v 16 hodin bude společné zakončení písničkou.

Procházka po Pardubicích se pro nezájem nekoná.

Další praktické – toalety- vzadu v kostele a 2x vzadu za kanceláří a 2x faře. Fara je žlutý dům – když vyjdete z kostela vpravo 5. dům

Sbírka z dnešních bohoslužeb je určena na pokrytí nákladů Setkání generací.

Odpoledním programem Vás provede b. Jan Plecháček z Heřmanova Městce.

Děkuji všem, kdo se podíleli na přípravě Setkání generací. A také pardubickým za přípravu pohoštění. Děkujeme.

 

Další ohlášení jsou tato:

Včera se konala v našem kostele svatba Jany Benešové a Tomáše Plcha.

Bratr farář Plecháček dnes slouží v Bukovce.

 

V týdnu se budou konat tato shromáždění:

Ve středu v 15 hodin se koná na faře biblická hodina pro děti.

Rovněž ve středu v 16 hodin se uskuteční první setkání konfirmandů.

Ve čtvrtek v 17.00 hodin je biblická hodina pro dospělé.

Mládež bude od pátku 28. 9. do neděle 30.9. na Sjezdu nejen evangelické mládeže v Šumperku. Tématem sjezdu je čas a jeho naplnění. Na sjezdu bude spolu s dalšími též přednášet náš bratr farář Daniel Ženatý.

V neděli 30. září poslouží při bohoslužbách zde v kostele bratr farář František Plecháček.

 

V 10.45 hodin budou bohoslužby v Horním Jelení s připomenutím 50. výročí otevření nově opravené modlitebny. Sloužit tam bude br. far. Daniel Ženatý.

Obdrželi jsme pozvání na instalaci nových farářů ve sborech našeho seniorátu.

Příští neděli 30. září ve 14 hodin se koná instalace farářky Hany Schusterové ve sboru v Chocni.

V neděli 7. října v 15 hodin bude mít instalaci bratr farář Václav Hurt ve sboru v Litomyšli.

Instalace našeho druhého bratra faráře Františka Plecháčka bude v neděli 21. října.

 

Nyní po bohoslužbách jsme všichni zváni na kávu nebo čaj zde v kostele a na faře

Tento příspěvek napsal/a dne 23.09.2012 v rubrice Ohlášky.