Ohlášky – 23.8.2015

Čtení: Genesis 32,23-32  |  Text: Matouš 15,21-28  |  Písně: 264, Žalm 86 (sloky 1-3.6), 221, 440, 635, 452  |  Kazatel: Michal Branda  |  Sbírka: 2.765,-  |  Účast: 75

  

Děkujeme bratru Michalu Brandovi za jeho službu při dnešních bohoslužbách.

Michal Branda ukončil jáhenskou praxi ve sboru v Hlinsku a bude vykonávat práci seniorátního faráře a faráře pro mládež chrudimského seniorátu.

Ordinaci bude mít v Praze 18. 10. a instalace bude v našem sboru v listopadu.

 

V 10.45 začínají bohoslužby v Horním Jelení.

 

DŽ zastupuje naši církev na synodu valdenské církve v Torre Pellice. To je na severu Itálie, západně od Turína. Srdečně vás zdraví on i jeho manželka.

 

Ve čtvrtek 27. srpna od 19 hodin bude mimořádná schůze staršovstva na faře.

 

Od soboty 29. srpna začíná pobyt seniorů v Chotěboři. Z našeho sboru se ho zúčastní několik bratří a sester a 3 členové mládeže budou pomáhat

v kuchyni.

 

Příští neděli 30. srpna budou bohoslužby pro malé i velké na zahájení školního roku.

Všechny děti, které by se mohli scházet na biblické hodině pro děti a na konfirmační přípravě obdrží dopis. Biblická hodina pro děti i konfirmační cvičení začne ve středu 9. září.

 

Maminky s dětmi se budou nyní scházet vždy 1. a 3. středu v měsíci – vždy dopoledne na faře.

 

Již nyní upozorňujeme na akci, která se bude konat v našem sboru v neděli 20. září – a to – Seniorátní setkání generací. Kázat a přednášet bude bratr farář Mikuláš Vymětal z Prahy.

 

Vítáme mezi námi hosty a všichni jsme zváni na rozhovor na faru a farskou zahradu.

 

 

 

Tento příspěvek napsal/a dne 23.08.2015 v rubrice Ohlášky.