Ohlášky – 23.8.2009

Čtení: Ef 2,4-10 | Text: L 18,9-14 | Písně: 161; 96; 642; 379; 678; 485 | Kazatel: Daniel Ženatý | Účast: | Sbírka:
Včera byli oddáni v našem sboru Barbora Vondráčková a Jaroslav Bečvář. Svatba se konala ve Slatiňanech.

Sbírka z minulé neděle věnována na pomoc cizincům, žijícím v naší zemi činila . Všem dárcům děkujeme.

Zpěváci se sejdou po bohoslužbách se sestrou Hanou Benešovou u varhan k nácviku písně na konfirmaci. Budu se takto scházet po bohoslužbách každou neděli až do konfirmace.

V úterý odjíždějí konfirmandi s br.farářem a pastorační pracovnicí na Lazy na Valašsku. Budou se připravovat ke konfirmaci. Také připraví společně bohoslužby na příští neděli.

Bohoslužby příští neděli budou na počátek školního roku pro děti i pro dospělé, vezměte sebou děti, vnuky, pozvěte známé.

Sborová kancelář bude otevřena ve středu v době mezi 8 a 11 hodinou.

V neděli 6.září, a 14 dní, se uskuteční sborový výlet do Kolína-Sendražic.
Odjezd od kostela po bohoslužbách v 11 hodin do Kolína. Přestoupíme na malý vláček, na tzv Kolínskou řepařskou drážku. Výlet je vhodný pro malé i velké.
V autobuse je pár posledních volných míst. Pište se na nástěnce vzadu v kostele..

Konfirmační slavnost se koná v neděli 20.září.

V minulých dnech provedla úklid v kostele a na faře sestra Blanka Plchová, kanceláře uklidila sestra Růžena Bílková. Děkujeme.

Při včerejší svatbě obdržela náš sbor dar ve výši 1.000 Kč.

Vítáme hosty v našem shromáždění a zveme vás všechny na faru a zahradu na kávu a čaj.

Tento příspěvek napsal/a dne 23.08.2009 v rubrice Ohlášky.