Ohlášky 23. 6. 2019

Čtení: 1J 4,16-21 Sbírka:  
Text: Lk 16,19-31 Účast:  
Písně: 429; 178, 688, 689, 582, 613 VP:  
Kazatel: Hana Ducho  

Dnes v 11 hodin se konají bohoslužby v kazatelské stanici v Horním Jelení.

Děkujeme Pavlíně Junové a Ondřeji Srbovi za pořízení clavinovy do našeho kostela.

Děkujeme také Tomáši Voltrovi za zajištění nových mikrofonů u stolu Páně a na kazatelně. 

Dnešní sbírka je celocírkevní, tzv. Sbírka solidarity sborů- je určena na podporu personálního fondu pro menší sbory.

Sestra Mandysová zve k návštěvě Národní knihovny v Praze, která se uskuteční v úterý 25. června 2019 od 11 hodin. Cituji: Knihovnou nás provede její ředitel Martin Kocanda, člen evangelického sboru v Pardubicích. Návštěva potrvá asi 1 ½ hodiny a bude zohledňovat starší účastníky, kteří nemohou celou dobu chodit nebo stát. S panem ředitelem se sejdeme v Zrcadlové kapli uvnitř areálu Knihovny. Sraz účastníků návštěvy je v 10:30 před vstupem do Národní knihovny na Mariánském náměstí (naproti budovy pražského Magistrátu). Mobil pro případ potřeby 728 180 092.

V týdnu nás čekají tato setkání:

– ve čtvrtek v 15.00 budou bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině a v 18 hodin bude biblická hodina, kterou povede s.f. Hana Ducho

Hledáme zdravotníka/nici a pomocnou sílu do kuchyně na náš tábor. Podrobnosti vám v případě zájmu řekne Tomáš Voltr, zde je na něj kontakt na mobil: 606656221. Pokud byste někdo z vás měl zájem nebo o někom vhodném věděl, prosím, kontaktujte nás.

Kuratorium Evangelického střediska v Chotěboři se na nás obrací s prosbou o pomoc při zajištění letních rodinných rekreací: Hledají se pomocné síly do kuchyně nebo hospodáři. Rozpis termínů, které je potřeba obsadit je na nástěnce.

Podzimní pobyt pro seniory se bude v letošním roce konat od soboty 31. srpna do soboty 7. září. Přihlášky přijímá a informace předá Hana Capoušková. Pozvánky jsou k dispozici vzadu na nástěnce.

Po bohoslužbách jste všichni zváni k posezení u kávy nebo čaje na faře a farní zahradě.

Tento příspěvek napsal/a dne 26.06.2019 v rubrice Ohlášky.