Ohlášky – 23.6.2013

Čtení: Ř 14,7-13  |  Text: J 8,1-11  |  Písně: 158; 549; 605;694;276 – Svítá; 637  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Sbírka: 2.835,-  |  Účast:

 

Dnes v 10.45 se konají bohoslužby v naší kazatelské stanici v Horním Jelení.

Bratr farář František Plecháček dnes slouží v Trnávce a Přelouči.

 

Sbírka na pomoc postiženým povodněmi vynesla v našem sboru celkem 11.345,- Kč.

Za dary děkujeme. Sbírka byla odeslána na účet charitativní pomoci při synodní radě.

 

Příští neděli vykonáme celocírkevní sbírku solidarity sborů. Sbírka pomáhá sborům, které nemají dostatek prostředků na úhradu odvodu do Personálního fondu.

 

Děkujeme všem, kdo jste se zúčastnili brigády na úklid bytů a domu 669. Byty jsou připraveny k pronájmu. Jsme rádi, že zájem o bydlení v těchto bytech mají Pavlína Šíblová a Filip Jun a Lucie Palánová a Emanuel Bláha.

 

Ve čtvrtek se sejdou maminky s dětmi, a rovněž ve čtvrtek 15 hodin budou bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka. Sloužit bude kazatel Církve bratrské Samuel Jindra.

 

V pátek 28. června v 16 hodin bude v našem kostele svatební shromáždění. Oddáni budou Blanka Plchová a Willem Jongenotter. Blahopřejeme jim a přejeme vše dobré do dalších let.

 

Ve čtvrtek byla řádná schůze staršovstva, sešli jsme se ve sborovém domě v Horním Jelení. Hlavním bodem jednání byla rozprava o připravovaném samofinancování církve. Schválili jsme vyjádření staršovstva k materiálu, který připravila seniorátní komise a naplánovali jsme další kroky. Na podzim plánujeme sborové setkání, při kterém budeme o této problematice hovořit, chceme se setkat se staršovstvem sboru v Hradci Králové, který je v mnohém podobný našemu. Seznamujeme se s materiály, které byly projednávány na synodu.

V měsíci červnu byla odeslána další splátka půjčky do Německa ve výši 6412 Eur. Máme splaceno 53. 952 Eur, zbývá nám splatit 21.460 Eur včetně úroků.

 

V sobotu 14. září pojedeme na sborový zájezd do Kralic, kde se zúčastníme oslav 400. výročí vydání Bible kralické. Odjezd v 7 hodin, návrat ve večerních hodinách. Kdo se chcete zájezdu zúčastnit, pište se vzadu na nástěnce na připravený list. Letáček s programem je k vyzvednutí vzadu v kostele. S podrobným programem oslav se můžete také seznámit na www stránkách e-cirkev.cz.

Na zájezd se přihlašujte do 14. července, po tomto termínu nabídneme volná místa okolním sborům. Ale už volných míst mnoho nezbývá!

 

Děkujeme všem, kdo jste se již přihlásili na služby o prázdninách. Ještě je třeba zaplnit některé kolonky- nejnaléhavější je služba místo sborové sestry a služba na vaření kávy. Vzadu v kostele je tabulka, podívejte se a napište se.

Napište se prosím také na přípravu květin a na 1. čtení.

Chtěli bychom, aby začátkem prázdnin byla tato tabulka kompletní. Vezměte to vážně, děkujeme.

 

Vítáme ve shromáždění všechny hosty a jsme zváni na faru a farskou zahradu na rozhovor při kávě a čaji.

Tento příspěvek napsal/a dne 23.06.2013 v rubrice Ohlášky.