Ohlášky 23. 5. 2021

23. 5. 2021                                                     Sborová oznámení

Čtení: Sk 2,1-11Sbírka:  
Text:Ez 37,1-14Účast:  
Písně: 604, 367, 675, 636VP:  
Kazatel:Hana Ducho  

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě dnešních bohoslužeb.

Od 11 hodin se konají bohoslužby v Horním Jelení.

Dnešní sbírka je celocírkevní a je určena pro Diakonii ČCE. Bližší informace jsou na nástěnce.

Do konce května můžete přispívat na sbírku Jeronýmovy jednoty. Letáčky ke sbírce jsou k rozebrání vzadu v kostele. Děkujeme

V týdnu se konají tato setkání:

  • Ve čtvrtek  od 15:30 bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině a od 18 hodin biblická hodina se s.f. Hanou Ducho (setkání na faře i online)
  • V pátek od 15 hodin Réva

Ve středu 26. května se uskuteční další ekumenické bohoslužby, tentokrát v pardubickém sboru Církve adventistů sedmého dne. Hostem bude psychoterapeut Samuel Jindra a promluví na téma rodina v covidové době.

Do konce května můžete přihlašovat děti na tábor v Horních Dubenkách.

V pátek se konal Synod ČCE. Byla zvolena nová Synodní rada na další 6 leté období. Synodním seniorem byl zvolen b. Pavel Pokorný, dosavadní farář v Praze – Střešovicích, synodním kurátorem byl zvolen b. Jiří Schneider.

Prvním náměstkem synodního seniora byl zvolen b. Ondřej Titěra, farář v Jablonci nad Nisou, druhým náměstkem synodního seniora b. Roman Mazur, farář v Praze Libni.

První náměstkyní synodního kurátora byla zvolena s. Simona Kopecká z Opavy, druhou náměstkyní synodního kurátora s. Jana Šarounová z Prahy Vinohrad. Přejeme celé synodní radě moudrost, sílu a Boží požehnání do jejich služby.

Tento příspěvek napsal/a dne 25.05.2021 v rubrice Ohlášky.