Ohlášky – 23.5.2010

Čtení: Jan 14,23-27  |  Text: Sk 2,1-13  |  Písně: 158; 138; 176; 675; – 397; 443; 442 – 419  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Účast: 127 +3  |  Sbírka: 3.400,-

 

Dnes odpoledne ve 14.00 se v Horním Jelení konají bohoslužby holického sboru

 

Sbírka při dnešních bohoslužbách je věnována na práci Diakonie naší církve.

 

Naše církev vyhlašuje sbírku na pomoc postiženým povodněmi. Finance jdou na zvláštní konto Diakonie. Ta také pomocí svého krizového štábu bude přidělovat prostředky potřebným.

Bankovní spojení je uvedeno na nástěnce vzadu v kostele. Jsou to lístečky s číslem účtu na žlutém papíře, vemte si je při vycházení z kostela.

Pokud chcete dát svůj dar v hotovosti, prosím dejte jej do pokladny Domečku, peníze na konto pošleme

 

V úterý ve 14 hodin se koná kavárnička na faře, naposledy před prázdninami. Přijďte mezi nás.

 

V úterý v 19 hodin se v našem kostele bude konat „Svatodušní koncert“. Na varhany bude hrát paní Dixon, na hoboj paní Cooper, obě ze Spojených států amerických. Koncert je součástí hudebního festivalu Americké jaro 2010, probíhá na více místech naší republiky. Bude to jistě krásné, přijďte a pozvěte své přátele.

 

Ve středu se sejdou děti a konfirmandi v obvyklých hodinách.

Ve čtvrtek se vyjímečně nebude konat biblická hodina.

Mládež se sejde v pátek v 18 hodin.

 

V pátek se náš sbor připojí do projektu Noc kostelů. Ten se uskuteční poprvé také v Pardubicích. Na čtyřech místech se otevřenou v pátek večer pardubické kostely, aby nabídly pestrý program.

V našem kostele akce proběhne mezi 20.- 23.hodinou. Podrobný program naleznete v letáčcích při východu z kostela. Z programu připomínáme přednášku bratra faráře Doležala, varhanní koncerty, a další. Jste všichni srdečně zváni, zveme celou pardubickou veřejnost.

 

Synod naší církve se sejde v Praze od čtvrtka do neděle. Za náš seniorát se jej účastní senior Hubner, seniorátní kurátorka Eva Skálová, za laiky bratři Blahoslav Tefr a Martin Kocanda, za kazatele bratři Jakub Keller a Daniel Ženatý. Přejeme synodálům dobré a užitečné jednání.

 

Příští neděli se koná 7. ročník setkání pěveckých sborů Chrudimského seniorátu. Sejdeme se v Hradišti u Nasavrk. Začátek je pro posluchače v 16 hodin, zpěváci mají zkoušku od 13,30 hodin

 

Schůzka s firmou HOKR ohledně stavby se uskuteční v pondělí.

 

V minulém týdnu jsme s díky a vděčností přijali tyto dary:

na Stavební fond 400,- a 10.000,-,

na potřeby sboru dar 300,-

dále pak dar 10.000 Kč od bratra Urbana k uctění památky sestry Růženy Urbanové

 

V neděli za 14 dní 6. června se v Čáslavi koná seniorátní den rodiny. Pozvánka je na nástěnce. Děti do 13 – ti let pozvánky dostali jmenovitě. Plánujeme společnou dopravu, zájemci, hlaste se u Pavly Q.

 

Do konce května se koná sbírka JJ. V loňském roce jsme vybrali 15.125,- letos zatím 8.751,- to je nejen vůči loňsku, ale vůbec i vůči ostatním sborům velmi málo. Snad je to tím, že na sbírku zapomínáme a říkáme si, příště. Prosíme dnes a příští neděli o Vaše dary.

 

Vyřizujeme pozdravy od bratra Daniela Matouše, našeho bývalého administrátora, na náš sbor rád vzpomíná. Pavla Q. jej potkala v Mnichově na Kirchentagu.

 

Na středu 9.6 od 17.00 plánujeme na faře setkání k ukončení pravidelné práce ve sboru. Je potřeba zajistit jídlo a zábavu. O pohoštění se postarají opět manželé Bártovi- děkujeme.

Program vloni obstarali manželé Svobodovi. Ti mají nyní 14- ti denní dceru Barborku a jiné starosti.

Kdo byste byli ochotni připravit program pro malé i velké, pohyblivé i méně pohyblivé-domluvte se s bratrem farářem a pastorační pracovnicí. Děkujeme.

 

Jeden inzerát – nabídka pronájmu garážového stání na sídlišti Dukla, informace u Zdeňka Jelínka. Vítáme hosty v našem shromáždění a zveme na kávu a čaj na faru.

 

Vzadu v kostele možno objednat fotografie z výletu od Pavla Capouška

 

 

Tento příspěvek napsal/a dne 23.05.2010 v rubrice Ohlášky.