Ohlášky 23.4.2017

Čtení: Mk 14, 66-72 Sbírka: 2 403 Kč
Text: J 21, 9-17 Účast: 71/12
Písně: 346, 150, 688, 551, 662, 660
Kazatel: Michal Branda

Děkujeme Michalu Brandovi za službu při dnešních bohoslužbách.

Sbírka z neděle Velikonoční, určená na Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty, vynesla v našem sboru včetně kazatelské stanice a jednoho daru celkem 8 511 Kč. Všem dárcům děkujeme.

Včera se konala na faře burza dětského oblečení, jejíž výnos byl věnován na potřeby sboru. Děkujeme všem, kteří ji připravili a pomohli, aby vše dobře fungovalo. Velmi si vážíme jejich obětavé a pečlivé práce.

Dnes od 17-ti hodin se koná v kostele koncert – Radka Piskačová varhany, Radka Rubešová mezzosoprán.

Náš bývalý farář Jaroslav Nečas bude slavit 28. dubna 70. narozeniny. Vzadu v kostele je připravena gratulace, kterou můžete podepisovat.

Pavla Queisnerová je na semináři pro pastorační pracovnice v Českém Těšíně. Seminář je pořádaný naší církví pro pastorační pracovnice pro jejich vzděláváni. Dnes se účastní bohoslužeb ve sboru, odpoledne vyslechnou přednášku o možnostech evangelizace, v pondělí se setkají s nemocničními kaplany a vyslechnou přednášku Doprovázení nemocných v nemocnici. Službu v kanceláři má dnes za Pavlu Táňa Kusteinová.

V týdnu se budou konat obvyklá shromáždění, kromě nich připomínáme:

V úterý ve 14 hodina odpolední biblická hodina, ve čtvrtek v 15 hodin bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka.

Příští víkend 28.÷30. dubna se koná v Litomyšli seniorátní setkání mládeže.

Brigáda na mytí oken na faře proběhne tento týden od pondělí do pátku. Je možné přijít dopoledne i odpoledne. Prosíme, hlaste se u Pavly Queisnerové. Okna v Hronovické jsou již umyta, záclony a závěsy z farářské kanceláře vyprány. Děkujeme Haně Benešové.

Prosíme silné muže ale i ženy, aby pomohli z kanceláře za kostelem odstěhovat na faru na půdu přebytečné židle, děkujeme. Hlaste se u Valentina Jančíka.

Na Letní tábor pro děti v Horních Dubenkách od 11.÷20. srpna je přihlášeno stále pouze 12 dětí. Aby se tábor mohl konat, je třeba mít přihlášeno alespoň 15 dětí. Přihlaste svoje děti nebo vnuky, zaplaťte jim pobyt, prostě vše, aby se tábor mohl konat. Připraven je program nejen táborový, ale také biblický, v neděli pak úžasné polní bohoslužby na louce. Byla by škoda, kdyby musela být tato dobrá tradice přerušena.

Prosíme, pište se na služby vaření kávy a čaje po bohoslužbách, přípravu květin a na 1. čtení. Děkujeme.

Vítáme ve shromáždění hosty a všichni jsme zváni na faru na rozhovor při kávě a čaji.

Tento příspěvek napsal/a dne 26.04.2017 v rubrice Ohlášky.