Ohlášky 23. 2. 2020

Čtení:  1Kor 13, 1 – 13 Sbírka:   
Text:  Mk 2, 13 – 17 Účast:   
Písně:  549, 31, 680, 693, 384, 623 VP:   
Kazatel: Hana Ducho    

Od 11 hodin se konají bohoslužby v kazatelské stanici Horní Jelení.

O víkendu se na faře konal psychologický kurz pro studenty teologie. Vítáme mezi námi hosty.

Po skončení bohoslužeb se bude konat asi 20 minutový koncert pěveckého sboru Continuo, který se chystá na mezinárodní soutěž. Prosíme, abyste neodcházeli a vyslechli si koncert.

Pak se na faře koná zkouška našeho příležitostného sboru – pouze sopránu.

V týdnu se konají tato shromáždění:

  • v úterý 25. 2. od 14 hodin odpolední biblická hodina
  • ve čtvrtek 27.2. od 15:00 bohoslužby v Domově pro seniory U Kostelíčka, od 18 hodin biblická hodina s Hanou Ducho
  • v pátek 28.2. od 15 hodin biblická hodina pro děti a od 19 hodin třicátníci.

V neděli 1.3. bude po bohoslužbách prezentace výsledku jednání staršovstva a návrhu rekonstrukce domu v Hronovické ulici.

Prosíme o uhrazení částky za předplatné Českého bratra na rok 2020 – cena 350 Kč.

Ve středu se konala řádná schůze staršovstva: staršovstvo schválilo dodatek k povolací listině farářky Hany Ducho, která od března nastupuje na plný úvazek. Dále jsme s radostí přijali dalšího zájemce o  křest, který zahájí křestní přípravu. Na velikonoční neděli budeme svědky křtu dvou dospělých. Hodnotili jsme akce z minulého období a připravili program na období následující.

Po bohoslužbách jsme všichni zváni k posezení u kávy nebo čaje na faře.

Tento příspěvek napsal/a dne 26.02.2020 v rubrice Ohlášky.