Ohlášky – 23.2.2014

Čtení: L 8,4-8  |  Písně: 158; 95; 638; 446; 702; 384  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Sbírka: 2161,-  |  Účast:98/9 

 

V 10.45 budou bohoslužby v Horním Jelení.

 

Po bohoslužbách bude na faře u harmonia zkouška zpěvu – pro altové hlasy.

 

Dnes v 19:30 bude na faře schůzka starší střední generace. Jsme zváni k prvnímu ze série programů na téma: Král David. Co jste o něm možná nevěděli.

 

Hradecký sbor nás dnes zve na společné bruslení na hradeckém zimním stadionu od 12:15 do 13:30. Sraz je ve 12:00 hodin u vrátnice stadionu. Doneslo se nám, že se tam někteří odvážlivci chystají …

 

V úterý ve 14 hodin bude na faře odpolední biblická hodina. Tato biblická hodina se koná každé 4. úterý v měsíci.

Večer úterý v 20 hodin se sejdou na faře ke své schůzce učitelé nedělní školy

Ve čtvrtek v 15 hodin budou bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině.

Ostatní shromáždění v týdnu jako obvykle.

 

Prosíme o uhrazení předplatného časopisu Český bratr a týdeníku Kostnické jiskry.

 

Stále můžete přihlašovat svoje děti nebo vnuky na letní tábor pro děti v Křídlech u Nového Města na Bude se konat od 8. do 18. července. Hlaste se i jako vedoucí skupin! Mládež, a vůbec všichni, kdo si na to troufáte, i když už mládež nejste. Přihlaste se prosím co nejdřív, abychom věděli, s kým můžeme počítat.

 

Upozorňujeme vás na některé události, které se budou konat v měsíci březnu:

 

V sobotu 1. března odpoledne budou mít děti na faře svůj program s přespáním na faře. A pak jako každou 1 neděli v měsíci bohoslužby pro dospělé i děti.

 

Příští neděli po bohoslužbách bratr Martin Kocanda poví zájemcům některé informace k novému občanskému zákoníku. Ten se dotýká v mnoha oblastech každého z nás. Neformální beseda začne v kostele hned po bohoslužbách.

 

V pátek 7. března v 16 hodin bude na naší faře ekumenické shromáždění Světového modlitebního dne. Tento den se konají bohoslužebná shromáždění po celém světě.

 

V neděli 9. března je první postní neděle. Budeme mít shromáždění s vysluhováním svaté večeře Páně.

 

V neděli 16. března ve 14.30 hodin začne tříletý cyklus vzdělávání laiků. Přednášek se může zúčastnit každý, kdo o ně má zájem.

 

V neděli 23. března bude výroční sborové shromáždění po bohoslužbách.

 

Ve čtvrtek 27. března v 19.30 hodin bude v našem kostele koncert skupiny OBOROH a v neděli 30. března bude varhanní koncert Radky Piskačové.

 

Bratr Ondra Srb se obrátil na staršovstvo s žádostí o pomoc indickému páru studentů. Staršovstvo podporuje jeho žádost. Kdo se svobodně a dobrovolně rozhodnete přispět, můžete po dvě neděle, do domečku vzadu v kostele. Prosíme Ondru, aby nám k tomu něco pověděl.

 

Sledujeme s napětím události na Ukrajině. Synodní rada vydala prohlášení – z něj přečteme –

Podporujeme demokratické síly na Ukrajině a mladé lidi, kteří zápasí o svobodu, demokracii a takové zřízení státu, kdy bude panovat spravedlnost, odpovědnost, právo a ohled na občany, kteří smýšlejí jinak než ti, kteří jsou právě u moci. Tohoto zápasu ukrajinských lidí si vážíme. Stojíme při nich svými modlitbami.

Současně spolu s Diakonií naší církve intenzivně hledáme způsob, jak postižené zemi pomoci i hmotně. Informaci o sbírce pošleme do sborů v nejbližších dnech.

Modleme se v našich shromážděních, i osobně, za nalezení dobré cesty ze současné ukrajinské krize, modleme se za všechny zraněné a blízké těch, kdo v kyjevských bojích zemřeli.

Prosíme všechny, kdo znají moc a krásu svobody, aby ji ukrajinskému lidu přáli, a hledali, jak pomoci těm, kdo o politickou svobodu na Ukrajině zápasí…. Text prohlášení je na nástěnce zde i na faře.

 

Ve čtvrtek jsme na střední generaci dlouho o situaci na Ukrajině mluvili. Máme tam v našich sborech své blízké a známé, v Bohemce, Veselinivce a Pervomajsku.

Ve Veselinivce máme i své kmotřence. Chceme jim poslat dopis, je vzadu v kostele prosím, podepište se, kdo chcete:

Je tam psáno: Přátelům, sestrám a bratřím v Kristu ve Veselinivce – obdobně Bohemce, Pervomajsku

Milí přátelé, myslíme na vás v těchto hodinách a dnech, modlíme se za vás i vaši zemi. Upřímně zdraví vaši

 

Bratr farář František Plecháček je dnes v Chrudimi.

Zítra v Českém rozhlase Pardubice bude od půl deváté do devíti hostem v živém vysílání br. far. Daniel Ženatý

 

Vítáme všechny hosty, a všichni, domácí i hosté, jsme zváni na kávu, čaj a rozhovor na faru.

 

Tento příspěvek napsal/a dne 23.02.2014 v rubrice Ohlášky.