Ohlášky 23. 12. 2018

Čtení: Matouš 2,1-12 Sbírka:
Text: Matouš 2,10 Účast:
Písně: 261; 264; 650; Svítá 339, 306, 443
Kazatel: Hana Ducho
Děkujeme všem, co se podíleli na přípravě dnešní Vánoční slavnosti, zejména Pavlíně Junové za její napsání a režii. Děkujeme také Kosteleckým za dodání vánočního stromu, rodině Sobotkově za ozdobení vánočního stromu a Ireně Kabelové za upečení perníčků na vánoční strom, do Domova pro seniory a do nadílky.

Herci dostali dárek s tématem hry – perníkovou kometu a lampičku, která se bude hodit doma večer nebo v létě na zahradu nebo do stanu na táboře.
Prosíme zpěváky a hudebníky, aby se sešli ke zkoušce po bohoslužbách vpředu v kostele. Po zkoušce se musí kostel uklidit a připravit na večerní vánoční koncert.
Do pokladničky na zesilovacím zařízení můžete přispět do sbírky na podporu práce ve sboru v Lozicích.
Rodina Štěrbova zažádala o vstup do našeho sboru. Jejich žádost jsme s radostí přijali. Vítáme tímto Štěrbovi jako členy pardubického sboru. – kurátor, farářka podají ruku
O Vánocích se budou bohoslužby konat takto:
• Zítra je Štědrý den, bohoslužby budou zde v kostele od 16 hodin
• Na Boží hod vánoční se konají bohoslužby s VP od 9 hodin
Ve středu a čtvrtek jsme v režii našich matek na mateřské dovolené provozovali charitativní stánek na Vánočních trzích na Pernštýnském náměstí. Všem pomocníkům děkujeme.
Děkujeme všem, kdo přispěli do akce Krabice od bot, i Lence Španihelová, která pro náš sbor zajistila odvoz balíčků na sběrné místo.
Balíčky pro bezdomovce byly rozvezeny do azylového domu a nízkoprahového denního centra pro lidi bez domova ve čtvrtek 20. prosince. Letos se jich sešlo více, než jsme plánovali, děkujeme moc. V denním centru se podával také oběd a polévka, kterou opět vařil Pavel Capoušek s pomocníky. Děkujeme jim.
Vítáme ve shromáždění hosty a všichni jsme zváni na faru na rozhovor při kávě a čaji.

Tento příspěvek napsal/a dne 24.12.2018 v rubrice Ohlášky.