Ohlášky – 23.11.2014

Čtení: Am 5,4-15  |  Text: Am 5,6a.15  |  Písně: 163, 86, 671, 634, 631, 489  |  Kazatel: František Plecháček  |  Sbírka: 2.020,-  |  Účast: 76/3

 

V 10.45 začínají bohoslužby v Horním Jelení.

 

Dnes od 19:30 se na faře koná schůzka střední generace.

 

Vzadu v kostele je připraven k roznešení vánoční sborový dopis. Prosíme ty z vás, kdo dopisy roznášíte, abyste si je vyzvedli a roznesli.

 

Včera bylo v Chrudimi 4. zasedání 46. konventu našeho seniorátu. Novým seniorem byl zvolen bratr farář Jakub Keller z Horní Čermné. Konseniorem byl zvolen bratr farář Jan Plecháček z Heřmanova Městce. Seniorátním kurátorem je bratr Milan Chyba. Jeho náměstkem byl zvolen bratr Jan Horák z Brandýsa a náhradníkem byl zvolen br. Jan Marek.

Zvoleni byli také delegáti na synod: br. farář Jan Plecháček, náhradnice Anna Lavická, z řad laiků, bratr Tomáš Bubík, presbyter z Hradiště a náhradník Luděk Hájek z Chocně.

Do pastýřské rady byl zvolen místo Jakuba Kellera bratr farář Daniel Tomeš, dalšími členkami pastýřské rady jsou sestra Dagmar Hrubantová a Veronika Vlková.

Dále konvent navrhoval kandidáty do nové synodní rady – z řad farářů byli navrženi:

Daniel Ženatý, Jan Keřkovský a Pavel Pokorný, z řad laiků Eva Zadražilová, Pavel Stolař a Jiří Schneider.

Nakonec byla provedena průzkumná volba synodního seniora – z našeho seniorátu vzešel návrh na bratra faráře Daniele Ženatého a návrh na synodní kurátorku – sestra Marta Binková.

 

Po bohoslužbách bude na faře zkouška zpěvu a v kostele zkouška na vánoční hru.

 

V pondělí 24. listopadu od 14 hodin bude na faře v rámci seminářů Pečuj doma – přednáška na téma Doprovázení v závěru života.

V úterý od 14 hodin se na faře koná odpolední biblická hodina a od 17 hodin bude biblická hodina v Horním Jelení.

Ve středu v 15 hodin bude biblická hodina pro děti a v 16 hodin konfirmační cvičení.

Ve čtvrtek v 15 hodin budou bohoslužby v DPS u Kostelíčka. V 18 hodin začne biblická hodina pro dospělé. V 19:30 se na faře sejdou třicátníci.

V pátek se koná schůzka mládeže od 19 hodin.

V sobotu od 18 hodin se bude na faře připravovat adventní bazar. Prosíme ochotné pomocníky, aby přišli pomoci s přípravou. Během týdne noste na faru svoje výrobky.

 

Na 1. adventní neděli 30. listopadu budou bohoslužby s vysluhováním večeře Páně. Je to první neděle nového církevního roku. Při bohoslužbách chceme sboru představit učitele nedělní školy a vyprosit jim požehnání pro jejich práci. Po bohoslužbách začne adventní bazar.

Od 17 hodin se v našem kostele koná adventní koncert.

 

V neděli 7.12.2014 od 14:30 hod. bude další přednáška z cyklu seniorátního vzdělávání.

Téma Janovské spisy z Nového zákona – přednáší Th.D. Jan Roskovec z katedry nového zákona Evangelické teologické fakulty.

 

I letos můžeme koupit víno z Nosislavi a podpořit tak stavbu Domova pro seniory Diakonie ČCE. Nabídka vín je vzadu na nástěnce. Zapisujte se čitelně do tabulky. Při objednání do konce listopadu, nám Nosislavští víno sami přivezou. Víno se bude moci platit od příštího týdne.

 

Od příští neděle budou v prodeji Evangelické kalendáře a příručka Na každý den na rok 2015.

 

Na nový fotoaparát pro Pavla Cap. se vybralo celkem 11 310 Kč – všem dárcům děkujeme!

 

Vánoční balíčky

 

 

Vítáme ve shromáždění všechny hosty a zveme hosty i domácí na faru k rozhovoru u kávy a čaje.

 

 

 

 

Tento příspěvek napsal/a dne 23.11.2014 v rubrice Ohlášky.