Ohlášky – 23.1.2011

Čtení: J 4,46-54  |  Text Ž 107,23-43  |  Písně 161; 138; 660; 420; 689; 67,3  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Účast: 94/5 |  Sbírka:2.235,-

 

Zemřela sestra Jiřina Kulhavá z ulice Na Okrouhlíku ve věku 87 let.

Rozloučení se uskuteční v úzkém rodinném kruhu.

 

Dnes v 10.45 se konají bohoslužby v kazatelské stanici Horní Jelení

Dnes v 19:30 se sejde střední generace na faře.

 

V pondělí se bude konat poslední modlitební ekumenické shromáždění v našem městě. Uskuteční se v kostele římskokatolické církve Jana Křtitele v 18:30. Poslouží kazatel Církve adventistů sedmého dne Stanislav Lanc.

 

V úterý ve 14 hodin se koná kavárnička na faře. Připomeneme si 90. narozeniny sestry Zdeňky Shánělové. Všechny Vás srdečně zveme.

 

Ve čtvrtek se konají bohoslužby v Domově pro seniory U Kostelíčka v 15 hodin. Poslouží nám bratr František Plecháček.

 

Setkání konfirmandů, dětí, biblická hodina a mládež se sejdou v obvyklých dnech a hodinách.

 

Minulé dvě neděle jsme přispívali do pokladničky na pomoc rodině Hartově, které vyhořel jejich dům. Sbírka vynesla 6.290,- Kč. Všem dárcům děkujeme.

 

V minulém týdnu jsme s díky obdrželi dary na stavební fond ve výši

2*15.000,- 10.000,- 2.000,- 3*500,- 200,- 100,- celkem 43.800,- a příslib měsíční platby na SF ve výši 200,- .

Na potřeby sboru jsme přijali pak dar 2.000,- a 100,-.

 

Vzadu na nástěnce se napište ti, kdo máte zájem o potvrzení darů církvi.

 

Předplatné ČB a KJ vybírá PQ. 290,- a 481,-

 

V březnu budeme volit staršovstvo. Můžete navrhovat kandidáty. Musí být členové sboru starší 21 let. Jména těch, které navrhujete jako kandidáty, vhazujte na lístku do krabice vzadu v kostele. Stávající staršovstvo se navrhovaných zeptá, zda kandidaturu přijímají a sestaví kandidátní listinu pro volbu. Čas na podávání návrhů je do poloviny února.

 

Bratr farář Ženatý bude v příštím týdnu na farářském kurzu v Praze. Přejeme jemu i všem přítomným farářům, aby prožili pěkné dny ve vzájemném společenství.

Příští neděli bude v našem sboru sloužit bratr František Plecháček.

 

Pozvání na ples – Pavlína Šíblová

 

Vítáme hosty v našem shromáždění a zveme všechny – hosty i domácí – na kávu a čaj na faru.

A ještě jedno oznámení bratr farář (o sbírce a možnosti vyřídit v neděli)

 

Tento příspěvek napsal/a dne 23.01.2011 v rubrice Ohlášky.