Ohlášky – 22.9.2013

Čtení: Ex 16,1-8.13-21  |  Text: Ex 16,4  |  Písně: 166, 103, 441, 176, 618, 550  |  Kazatel: František Plecháček  |  Účast: 74/5  |Sbírka: 2.159,-

 

 

Ve věku 90 zemřel br. Ing. Ladislav Pištora. Rozloučení s ním se konalo ve čtvrtek v pardubickém krematoriu. Vyprošujeme Boží potěšení pro zarmoucenou rodinu.

 

Bratr farář Ženatý je dnes ve sboru ve Dvoře Králové, kde předává Medaili vděčnosti.

Pastorační pracovnice Pavla Queisnerová je na semináři pro učitele nedělní školy v Osové Bytýšce.

 

Včera proběhla brigáda na vyklízení sborového domu v Holicích. Sešlo se nás 16. Podařilo se přestěhovat většinu věcí, které budeme moci dále užívat. Vše se stěhovalo do Horního Jelení. Děkuji všem, kteří se brigády zúčastnili.

Bude třeba udělat ještě jednu brigádu na odklizení starých nepotřebných věcí do kontejneru, odmontovat a odstěhovat vafky a velkou skříň.

 

Dnes v 19.30 hodin bude na faře setkání střední generace.

 

Příští neděli bude v rámci bohoslužeb pokřtěna sestra Michaela Skálová.

Ve středu 25. září v 15 hodin začne biblická hodina pro děti.

Ve čtvrtek v 15 hodin budou bohoslužby v Domově pro seniory Na Dubině, sloužit bude br. farář Plecháček.

Od 18:00 se koná biblická hodina.

 

V pátek od 18 hodin bude mít svoji schůzku mládež.

 

Na neděli 13. 10. budeme mít sborový den s bohoslužbami díkčinění za úrodu a s vysluhováním večeře Páně. Naším hostem bude br. farář Ondřej Macek z Nosislavi, který bude mít přednášku ke 400. výročí Bible kralické – Bible v rukou lidu. Přednáška je zařazena do cyklu vzdělávání, které pořádá odbor pro práci s laiky Chrudimského seniorátu.

 

K tomuto datu chceme připravit výstavku kralických biblí případně kancionálů nebo postil vydaných zhruba do roku 1870. Máte- li doma tyto knihy a chcete, aby byly vystaveny, přineste je do 30. září do kostela, nebo v týdnu do sborové kanceláře. Je potřeba vložit do nich cedulku s vaším jménem a kontaktem na vás. Výtisky budou umístěny zde v kostele ve skleněných vitrínách od 13. října do 10. listopadu.

 

K 400 výročí Bible kralické připravujeme koncert na středu 16. října v 18.30, účast přislíbili Hana Medková, Alfred Strejček a Václav Uhlíř. Zatím jen tato základní informace, podrobnosti a pozvánky poskytneme včas.

 

Zájemce o kaldnář na rok 2014 prosíme, aby své objednávky zapisovali do seznamu na nástěnce

 

Prosíme účastníky zájezdu do Kralic, aby uhradili cenu za zájezd. Pro dospělé činí 250 Kč, pro děti 50 Kč. Dnes bude peníze vybírat s. Kabelová vzadu v kostele.

 

Na nástěnce jsou nové tabulky s rozpisem služeb na 1. čtení, přípravu květin a vaření kávy a čaje. Prosíme vás, zapisujte se.

 

Obdrželi jsme prosbu. Paní z Hradce Králové, křesťanka, hledá podnájem, jeden pokoj s vybavením. Po podpisu nájemní smlouvy by byla schopna platit nájem přes 3 500,-Kč.

 

Vítáme ve shromáždění všechny hosty a jsme zváni na faru na posezení při kávě a čaji.

 

Tento příspěvek napsal/a dne 22.09.2013 v rubrice Ohlášky.