Ohlášky 22. 7. 2018

Čtení: Sbírka:
Text: Účast:
Písně:
Kazatel: Hana Ducho

Děkujeme sestře Haně Ducho za jeho službu při dnešních bohoslužbách. Od 11 hodin se konají bohoslužby v kazatelské stanici Horní Jelení.

Ve čtvrtek v 15 hodin budou bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině. V 18 hodin je možné přijít na setkání s názvem Otevřená fara pro všechny.

I dnes je možné přispět do sbírky pro Nadační fond Compaternitas. Tento fond podporuje rodiny kazatelů a kazatelek ČCE, kteří se ocitnou v nouzi. Rozhodl se podpořit studenta Tomáše Zbořila, který zůstal sám po smrti své babičky, farářky Jany Šimerové, zemřelé letos v březnu. Jeho maminka Johanna, rovněž farářka ČCE, zemřela již před dvanácti lety. Nadační fond z takto získaných peněz bude vyplácet Tomášovi menší pravidelnou částku na náklady spojené se studiem a bydlením. Prosíme Vás, přispějte podle svých možností buď vzadu do domečku, nebo na sborový účet a označte účel daru.

Při bohoslužbách příští neděli bude sloužit bratr farář Doležal, Základem jeho kázání bude kniha Izajáš, z kapitoly 40 verše 25 až 31.

Všichni, domácí i hosté, jsme zváni na kávu a čaj na faře, dneska formou samoobsluhy.

Tento příspěvek napsal/a dne 23.07.2018 v rubrice Ohlášky.