Ohlášky – 22.5.2016

Čtení: Iz 6,1-8  |  Text: Ř 11,33-36  |  Písně: 162, 111, 177, 604, 368, 642  |  Kazatel: Jaroslav Fér  |  Sbírka: 2.320,-   |  Účast: 73/12

Děkujeme bratru faráři Jaroslavu Férovi za jeho službu Slovem při dnešních bohoslužbách. Bratr farář vykoná také bohoslužby v Horním Jelení, které začínají v 10.45.

 

Bratr farář Plecháček je dnes v Oldřišově u Opavy.

 

Sbírka pro práci Diakonie na neděli Svatodušní vynesla 3 292 Kč.

 

V květnu probíhá sbírka darů pro Jeronýmovu jednotu. V našem sboru má klesající tendenci.

Dosud vynesla 6500 Kč.

Prosíme Vás o podporu této sbírky, i vzhledem k tomu, že jsme požádali o dar 100 000 Kč na opravu farářského bytu a o půjčku 1 500 000 Kč na plánovanou přestavbu domu v Hronovické ul. Své dary můžete odevzdávat do konce května v kostele do pokladničky nebo proti potvrzení. Děkujeme Vám všem, kdo se do sbírky zapojíte.

 

V týdnu se setkáme při obvyklých shromážděních. Mimo ně upozorňujeme:

V úterý ve 14 hod. začíná odpolední biblická hodina.

Ve středu od 9.30 bude setkání maminek s dětmi.

A večer od 18 hodin bude mimořádná schůze staršovstva.

Ve čtvrtek od 15 hodin budou bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka.

V 18 hod začíná biblická hodina a do 19.30 setkání třicátníků.

V sobotu 28. května od 9 hod se koná v Chocni setkání kurátorů našeho seniorátu.

V sobotu od 13 hodin bude v Praze na Střeleckém ostrově probíhat festival k připomínce Jeronýma Pražského. Je připraven velmi zajímavý program, pro dospělé i pro děti, organizátoři se těší na naši účast.

Podrobný program je v brožuře, kterou si můžete vzít vzadu v kostele.

 

Od čtvrtka do soboty se konalo 2. zasedání 34. synodu naší církve. Podrobné informace o jednání synodu byly uveřejňovány na internetových stránkách naší církve.

 

V první polovině června se uskuteční několik akcí, na které vás již teď upozorňujeme:

– ve čtvrtek 9. června od 18 hodin bude tradiční setkání na zahradě k ukončení týdenních akcí před prázdninami

– v pátek 10. června je Noc kostelů – i v našem kostele budeme mít program od 20 do 22 hodin

– V neděli 12. června se koná seniorátní setkání generací a seniorátní setkání pěveckých sborů v Horní Čermné. Je objednán autobus, který odjíždí z Pardubic v 8.00. zájemci o dopravu, pište se na papír vzadu v kostele.

V úterý 14. června v 19 hodin bude mít přednášku synodní senior Daniel Ženatý na téma Jeroným Pražský – Evropan, vzdělanec, buřič. Zpívat bude náš Příležitostný pěvecký sbor.

Přijďte na tato setkání, budou pěkná.

Budeme rádi, když přijdete a pomůžete při přípravě i organizaci těchto akcí.

 

V březnu příštího roku proběhne volba nového staršovstva, kterou již nyní chystáme.

Vzadu v kostele, před místností pro děti jsou připravené lístečky.

Napište na ně, koho byste chtěli ve staršovstvu mít a lísteček vhoďte do nadepsané krabice.

Prosíme o vaše návrhy do konce června. Navržení kandidáti budou osobně osloveni, zda přijímají kandidaturu, a potom bude sestavena kandidátka pro volby. Děkujeme.

 

Pokračování sdělení br. far. Plecháčka:

Milé sestry, milí bratři, po dlouhém a nesnadném rozvažování jsem se rozhodl ukončit službu v pardubickém sboru. Vůbec to není proto, že bych vás snad neměl rád. Mám rád vás i svoji práci a vážím si pomoci a podpory, které se mi zde dostává – ze strany staršovstva a mnoha dalších bratří a sester. Ale dlouhodobě nezvládám rozsah práce, která mi jako kazateli a statutáři sboru přísluší. Výsledkem je trvalý stres a situace, kterou musím nějak řešit – i s ohledem na své zdraví a na svou rodinu. Je to mé osobní rozhodnutí; na mém odchodu nikdo jiný nenese vinu. Přijměte prosím mé rozhodnutí s pochopením. Mým přáním a touhou je, aby sbor dál setrvával a rostl v bratrské a sesterské lásce. Se staršovstvem jsme se dohodli na termínu mého odchodu k 31. říjnu 2016.

 

Vítáme hosty a zveme na rozhovor při kávě a čaji na faru a farskou zahradu …

 

Tento příspěvek napsal/a dne 22.05.2016 v rubrice Ohlášky.