Ohlášky – 22.5.2011

Čtení: Žalm 98  |  Text: Mt 18,21-22  |  Písně: 161; 92; 191; 635; 192; 67,3  | Kazatel: Daniel Ženatý  | Sbírka: 2.081,-  | Účast: 68/5


Od čtvrtka probíhalo v Praze 1. zasedání 33.synodu naší církve. Na závěr ohlášení poprosíme bratra faráře, aby nám řekl, o čem synod jednal.

Dnes po bohoslužbách odjíždí br. farář Ženatý do Horního Jelení, kde se budou konat bohoslužby v 10.45 hod.

Shromáždění v týdnu se budou konat jako obvykle, všechna ve farní kanceláři.

Zítra v pondělí 23. 5. se v kostele u sv. Jana od 18 hodin koná přednáška br. faráře ThDr. Jiřího Doležala na téma DUCH SVATÝ plakát je na nástěnce.

V úterý 24. května od 19 hodin se v rámci Festivalu Americké jaro 2011 v České republice uskuteční v našem kostele varhanní koncert. Program koncertu je vzadu v kostele. Vstupné je dobrovolné, pozvěte i své známé, bude se hrát i čtyřručně.

V pátek 27. května bude i v našem městě probíhat Noc kostelů. Bude otevřen i náš kostel, připravili jsme program, nezůstaňte doma, přijďte, pozvete své známé. Můžete vzít žluté lístečky s programem. Vyvěste je v zaměstnání, v domě, ve škole.

Příští sobotu jedem na zájezd do Chrudimi, Hradiště a Nasavrk. Odjíždí se v 8,00 od kostela, jídlo a pití s sebou. Sestra Kabelová bude po bohoslužbách vybírat vpředu v lavici od účastníků poplatek 200 Kč.

Příští neděli bude v našem sboru sloužit sestra farářka Dagmar Hrubantová z Lozic, která je nemocniční kaplankou na Košumberku.

Na nástěnce je pozvánka na 2. seniorátní setkání generací v Horní Čermné v sobotu 4.6.2011. Je zajištěn program pro dospělé a děti. Je nutné se přihlásit dopředu, aby bylo možné zajistit oběd.

Jsme zváni na sborovou dovolenou na Křivoklátsku v termínu 13.- 21. srpna 2011. Pobyt je určen všem generacím.

Bližší informace jsou vzadu v kostele na bílém papír na skle, i na našem webu.

V květnu probíhá sbírka na Jeronymovu jednotu. Dary můžete odevzdávat do pokladničky vzadu v kostele. Pamatujte na tuto sbírku, sami jsme před 5- ti lety dostali půjčku 200.000,-, . Zatím je vybráno 9.390,- . loni 15.716,-

V minulém týdnu jsme s díky přijali dar na SF 3000,- a 5OO,- jako pravidelnou měsíční platbu – celkem na SF 580.339,-

Obdrželi jsme dar při příležitosti křtu od rodiny Slezákových 3.000,-

Prosíme, abyste odevzdávali přihlášky na Podzimní pobyt v Chotěboři s. Capouškové.

Vítáme v našem shromáždění hosty a zveme všechny na kávu, čaj a rozhovor na farskou zahradu po shromáždění.

A nyní prosím bratra faráře, aby nás informoval o jednání na synodu…

Tento příspěvek napsal/a dne 22.05.2011 v rubrice Ohlášky.