Ohlášky 22. 4. 2019 – Velikonoční pondělí

Čtení: Sk 13,26-39 Sbírka:  
Text: 1K 15,50-58 Účast:  
Písně: 667; 118 5-8; 3333;344; 336 1-7,11; 660 VP:  
Kazatel: Ladislav Beneš      

Děkujeme bratru Benešovi za dnešní službu při bohoslužbách.

Sbírka na neděli velikonoční, která byla celocírkevní, určená na Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty, činila v Pardubicích 5.340 Kč, děkujeme.

V týdnu nás čekají kromě obvyklých tato setkání:

v úterý v 14 odpolední biblická hodina,

ve čtvrtek v 15 hodin bohoslužby v Domově pro seniory U Kostelíčka a v 18 hodin biblická hodina, povede bratr farář Jiří Doležal.

V sobotu 27. 4.  v 18 hodin pořádáme v kostele koncert skupiny OBOROH. Jsme všichni zváni, přijďte, bude to pěkné.

Během dubna pokračuje sbírka na fond Compaternitas – na stavební spoření pro děti faráře Aleše Mosteckého. Dar můžete dát do pokladničky vzadu v kostele, proti dokladu, nebo poslat na účet sboru.  Zatím jsme ve sboru vybrali dar ve výši 18.184 Kč. Za všechny dary děkujeme.

Příští neděli 28. dubna se bude konat ve Džbánově Seniorátní rodinná neděle.  Pozvánka s programem je na nástěnce. Všichni jsme zváni. Bude moc hezké, když se zúčastníme. Zájemci se, prosím, hlaste  farářce Haně Ducho.

            Stále je možné se přihlásit na sborový víkendový pobyt v Chotěboři, který proběhne od pátku 10. května do neděle 12. května. Zájemci pište se na připravený list vzadu na skle místnosti pro děti. 

            V týdnu po velikonocích, zejména v pátek 26. 4. 2019,  bude probíhat jarní úklid sborových prostor – v kostele a na faře. Na skle místnosti pro děti je výčet míst a koutů, které jsou potřeba uklidit.  Kostel a fara budou k úklidu otevřeny v pátek od 8.30 hodin, ale je možné se domluvit i na jiný termín – s Pavlou Queisnerovou nebo Hanou Benešovou. Prosíme, pište se na jednotlivé služby. Děkujeme.

Připomínáme, že na neděli 19. května připravujeme sborový den, při kterém chceme společně oslavit 90. narozeniny bratra faráře  Jiřího Doležala.  Pro všechny bude připraveno pohoštění. Těšíme se, že budeme moci toto krásné životní jubileum oslavit. 

            Po bohoslužbách jsme zváni na posezení u kávy a čaje na faře a farské zahradě.

Tento příspěvek napsal/a dne 24.04.2019 v rubrice Ohlášky.