Ohlášky – 22.3.2009

Čtení: Ž 84 | Text: Jan 6,1-15 | Písně: 320; 130; 324; 326; 684; 672 | Kazatel: Daniel Ženatý | Účast: 112/3 | Sbírka: 2.079,-
Staršovstvo svolává na příští neděli 29. března 2009 ve 14:30 výroční sborové shromáždění.
Toto shromáždění je nejvyšším správním orgánem sboru.
Pozvání k tomuto shromáždění obsahuje sborový list, který je připraven pro všechny členy sboru, kteří jsou v naší kartotéce.
Prosíme ty, kdo jsou tak laskaví a roznášejí sborové listy, aby si je po bohoslužbách vyzvedli a adresátům doručili. Děkujeme.

Pro sborové shromáždění je připravena finanční zpráva za rok 2008, a návrh rozpočtu na rok 2009. Jsou vzadu v kostele na barevných papírech.
Rovněž je tam návrh staršovstva pro sborové shromáždění, který se týká zřízení místa druhého faráře našeho sboru.
Na nástěnce je vyvěšen Seznam členů sboru s hlasovacím právem.

Nyní po bohoslužbách se sejdou zpěváci k nácviku písně pro velikonoce.

Dnes večer v 19:30 se sejde střední generace, pokračuje výklad apoštolského vyznání víry. O své práci bude vyprávět bratr Jiří Hausler.

V úterý ve 14 hodin jste zváni na kavárničku na faru.
Děti a konfirmandi se sejdou ve středu v obvyklých hodinách.

Ve čtvrtek se konají bohoslužby v Domově seniorů U kostelíčka. Poslouží br. Samuel Jindra, kazatel CB.
Ve čtvrtek v 17:30 je biblická hodina.
Mládež se sejde v pátek v 18 hodin.

Historická společnost Veritas zve na svůj XXIX seminář, který se bude konat dne 28/3 v 10,00 hodin na faře. Seminář s názvem O ranné církvi bude věnován chápání heretiků v prvních staletích. Přednášku přednese Jan Rokyta, farář církve čs. husitské v Pardubicích. Všichni jste zváni.

Příští neděli se mění čas, budeme o hodinu dříve vstávat.

Přiští týden nastoupí v našem sboru na třítýdenní bohosloveckou praxi sestra Martina Slancová, studentka 4. ročníku Evang, teolog. Fakulty v Praze.

Prosíme o vyrovnání předplatného za církevní tisk u pastorační pracovnice Pavly

Vítáme hosty v našem shromáždění, zveme vás všechny na faru na kávu a čaj.

Tento příspěvek napsal/a dne 22.03.2009 v rubrice Ohlášky.