Ohlášky – 22.2.2009

Čtení: Mk 9, 33 – 41 | Text: Mk 10, 35 – 45 | Písně: 103, 660, 425, 182, 635, 419 | Kazatel: Martin Kocanda | Účast: 89/3 | Sbírka: 1.251,-
Děkujeme bratru Martinovi Kocandovi za jeho dnešní službu při bohoslužbách. Pokřtěna byla sestra Dorotka Růžičková. Na lavicích jsou připravené lístky, na které můžete napsat svoje přání Dorotce ke křtu a při vycházení je vhoďte do připravené krabice vzadu v kostele.

Noví začínající varhaníci se sejdou po bohoslužbách u varhan.

Setkání střední generace bude dnes večer v 19:30 na faře. O své práci bude vyprávět sestra Daniela Ženatá. Přijměte pozvání na toto setkání.

Kavárnička se bude konat v úterý ve 14 hodin na faře.

Ve středu se sejdou děti a konfirmandi v obvyklých hodinách.

Ve čtvrtek se konají bohoslužby v Domově seniorů U Kostelíčka, poslouží bratr farář Doležal.
Biblická hodina se koná ve čtvrtek v 17:30.
Setkání učitelů NŠ se koná také ve čtvrtek v 19:30 v Sezemicích u Queisnerů.

Mládež prožije příští víkend v Hradišti na seniorátním zimním setkání mládeže.

Příští neděle je první postní nedělí, bude vysluhována večeře Páně
Příští neděle je též první nedělí v měsíci, budou se konat bohoslužby pro dospělé a děti, sbírka bude určena na církevní tisk.

V minulých dnech jsme přijali dar: 1000,-Kč na varhany. Děkujeme.

Vítáme hosty v našem shromáždění, káva a čaj jsou připraveny na faře pro všechny, kteří se mohou zdržet a strávit společně pěkné chvíle.

Tento příspěvek napsal/a dne 22.02.2009 v rubrice Ohlášky.