Ohlášky -22.11.2015

Čtení: Zj 1,9-20  |  Text: Mt 18,18-20  |  Písně: 163, 33, 672, 398, 679, 419  |  Kazatel: František Plecháček  |  Sbírka: 2311,-  |  Účast:

 

Dnes od 10.45 se konají také bohoslužby v Horním Jelení.

Včera se mnozí z nás zúčastnili slavnostních bohoslužeb v Praze v kostele u Salvátora, při nichž proběhlo rozloučení s odstupující synodní radou a do úřadu byla uvedena nová synodní rada. Účast byla hojná, atmosféra důstojná a radostná. Mysleme na novou synodní radu a její službu ve svých přímluvných modlitbách.

Dnes odpoledne od 15 hod se v Opatovicích u Zbýšova koná instalace bratra faráře Benjamina Kučery. Pro ty, kteří by se chtěli zúčastnit, nabízí bratr Michal Branda dvě místa v autě. Odjezd bude ve 13.45 od Brandových.

Vzhledem k množství sborových a církevních akcí jsme se rozhodli dnešní schůzku střední generace zrušit. Další setkání střední generace by se mělo konat v neděli 24. ledna 2016.

 

V týdnu budou setkání jako obvykle, a další připomínáme:

V úterý 24. 11. ve 14.00 bude na faře odpolední biblická hodina.

Ve čtvrtek v 15 hodin se konají bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka.

Ve čtvrtek od 18 hod bude biblická hodina a po ní v 19.30 začíná schůzka třicátníků.

V pátek se v 18 hod sejde mládež. Hostem na její schůzce bude kurdský křesťan, původem z Iráku, bratr Salman Hasan.

Příští neděle je 1. adventní, budou bohoslužby s večeří Páně. V našem sboru proběhne rozloučení s Danielem a Danielou Ženatých, jehož součástí bude také společný oběd. Informaci o programu tohoto setkání naleznete ve sborovém dopise.

Na společný oběd je třeba se přihlásit. Kdo máte zájem o oběd, kdo byste mohli v sobotu pomoci s přípravou oběda a v neděli s různými službami, prosíme, zapisujte se vzadu na červené papíry.

 

Rukodělný kruh bude pořádat i letos v adventu dobročinný bazar, který bude zahájen 2. adventní neděli. 6. prosince. Přispějte podle svých možností a darujte do bazaru různé rukodělné výrobky, nebo pečivo, cukroví, perníčky, vánočku … nebo zpracované plody ze zahrad – med, marmelády, křížaly, ořechy, domácí nudle, šťávy, zavařené ovoce apod. Výrobky již můžete donášet v neděli do kostela nebo v týdnu do sborové kanceláře. Plakátek je k dispozici vzadu v kostele

 

Prosíme bratry a sestry, kteří roznášejí sborové dopisy, aby si je po bohoslužbách vyzvedli vzadu v kostele.

 

Prosíme zpěváky a hudebníky, aby se sešli po bohoslužbách na faře k nácviku písní na advent a vánoce.

 

Vítáme mezi námi hosty a všichni jsme zváni na rozhovor při kávě a čaji na faru.

Tento příspěvek napsal/a dne 22.11.2015 v rubrice Ohlášky.