Ohlášky – 22.11.2009

Čtení: Ž 126 | Text: 1 Kor 11,23-26 | Písně: 158; 85; 602; 404; 667; 253 | Kazatel: Daniel Ženatý | Účast: 105/3 | Sbírka: 2.638,-

Včera se v Praze konal mimořádný synod a odpoledne byla pověřena službou v církvi nová synodní rada. Náš bratr farář Daniel Ženatý se stal 1. náměstkem synodního seniora.
Přejeme bratru faráři, aby byl Pánem Bohem obdarováván silou a moudrostí a měl kolem sebe dobré spolupracovníky ve společném práci – na synodní radě i v našem pardubickém sboru.
V uplynulém víkendu jsme si připomněli 90 let naší teologické fakulty v Praze. S velkou vděčností myslíme na ty, kdo vedli a vedou odbornou teologickou práci a slouží tak studentům a také nazastupitelně církvi i celé společnosti.
Dnes končí sbírka na podporu práce v Lozicích, pokladnička na dary je umístěna vzadu v kostele. Zatím jsme vybrali 2495,-. Chceme pomoci sboru, v němž se koná mnohá práce, který ovšem není početný. Touto sbírkou mu vyjadřujeme svou podporu. Je to sbírka dobrovolná. Pokladna kam můžete své dary odevzdávat je dřevěný domeček na polici se sluchátky.
Dnes večer v 19:30 se sejde střední generace na faře, o své práci lékaře bude hovořit bratr Lukáš Nechvátal.
V úterý je kavárnička na faře ve 14 hodin.
Děti, konfirmandi a mládež se sejdou v obvyklém čase.
Ve čtvrtek je biblická hodina v 17 hodin na faře. Sestra farářka Věra Lukášová, dříve farářka v Praze – Jarově, nám poví o své angažovanosti v „Obchůdku jednoho světa“.
Ve čtvrtek bude náš br. farář v Mnichově, kde se bude zastupovat naši církve při přípravách ekumenického Kirchentagu v Mnichově v květnu 2010.
V sobotu od 9 hodin se koná konvent chrudimského seniorátu v Chocni. Náš sbor bude zastoupen sestrou a bratry Mandysovou, Chybou a Ženatým.
Příští neděle je první adventní nedělí. Při bohoslužbách budeme slavit VP. Příští neděli začne také adventní bazar a bude otevřen vždy po bohoslužbách každou adventní neděli. Letáčky s pozváním na bazar jsou vzadu v kostele.
Výzva rukodělného kruhu zazněla v předchozích nedělích. Noste na faru nebo sborové kanceláře vše, co jste přichystali.
Je připraven adventní a vánoční dopis členům sboru. Děkujeme manželům Brtnickým za zhotovení dopisu i za to, že je sboru bezplatně věnují. Prosíme ty, kdo dopisy roznášenji, aby byli tak laslavi a dopisy si vyzvedli.
Diakonické zařízení Rolnička v Soběslavi nabízí vánoční dárky, které je třeba si objednat. Plakátek s nabídkou je vzadu v kostele.
Příručka NKD a Evangelický kalendář jsou k zakoupení, každý stojí 85,-Kč.
V minulém týdnu jsme s vděčností a poděkováním přijali dary na potřeby sboru ve výši 1.000,- a 2.000,- na SF 2.635,- Děkujeme.
Vítáme hosty v našem shromáždění a zveme vás na kávu a čaj na faru.

Tento příspěvek napsal/a dne 22.11.2009 v rubrice Ohlášky.