Ohlášky 22. 10. 2017

Čtení: Iz 51, 3÷8 Sbírka:
Text: Mk 1, 29÷39 Účast:
Písně: 103-1; 36; 681; 192; 673; 487
Kazatel: Ladislav Beneš

Milé sestry a milí bratři, vyslechněte prosím sborová oznámení. Děkujeme bratru Ladislavu Benešovi za službu při dnešních bohoslužbách. V 10.45 začínají bohoslužby v Horním Jelení.

Sbírka na podporu sociální a charitativní činnosti minulou neděli činila v našem sboru 6 300 Kč. Společnou fotografii z minulé neděle, našeho sborového dne, si můžete prohlédnout na zdi vzadu v kostele. Je možné si ji objednat, tisk zajistí pan Moško – A4 za cenu 86 Kč, A5 za 43 Kč. Zájemci se pište na papír na skle místnosti pro děti.

V pátek posloužil br. farář Jiří Doležal svatou večeři Páně v domácnosti u sestry Blaženy Pavlíkové a v sobotu vykonal návštěvu u manželů Sodomkových. Sestra Pavlíková i Sodomkovi všechny pozdravují.

V týdnu se budou konat obvyklá shromáždění kromě následujících:

– Toto úterý se nebude konat odpolední biblická hodina, bude až příští týden, v úterý 31. 10. ve 14 hodin.

– Ve středu 25. 10. se nebude konat biblická hodina pro děti, naše administrátorka slouží bohoslužby ve svém sboru, v domově pro seniory.

Naopak připomínáme:

– Ve čtvrtek 26. 10. v 15.00 bohoslužby v domově pro seniory U Kostelíčka

– Příští víkend se mění letní čas na středoevropský a tak můžeme v neděli vstávat o hodinu později J. Příští neděle bude také nedělí křestní. Pokřtěna bude Jana Krátká z Pardubic. Bohoslužby bude mít br. farář František Plecháček z Bukovky.

Naše pastorační pracovnice Pavla Queisnerová ve čtvrtek nastoupila na šestitýdenní praxi ve sboru Reichenbergu (u Drážďan). Program má od prvního dne nabitý, od pohřbů po ples. Byl jí přidělen bicykl, aby obsáhla život ve sboru a přilehlých obcích (ubytována je v sousední vesnici). Všechny nás pozdravuje.

V kanceláři ji částečně zastupuje Hana Capoušková, která bude v kanceláři přítomna vždy ve středu od 8 do 11 hodin. Pavla předala staršovstvu potřebné informace tak, aby chod sboru nebyl po dobu její nepřítomnosti nebyl příliš narušen. Na nástěnce jsou telefonní čísla, na která můžete v případě nutnosti volat. V případě pohřbu se obracejte na administrátorku sboru Annu Lavickou.

Po bohoslužbách si stále můžete prohlédnout výstavu ke 120. výročí postavení našeho kostela a osobě našeho prvního kurátora, doplněnou fotografiemi ze sboru z minulých i nedávných let.

Ladislav Dlouhý, v nouzi ubytovaný na faře, se na nás obrací s prosbou o pomoc s hledáním levného bydlení. Pokud byste o něčem věděli, sdělte to br. Dlouhému nebo presbyterům.

Prosíme, pište se na službu vaření kávy a čaje, prvního čtení a přípravu květin. Pište se do tabulky na nástěnce, abychom měli tyto služby včas zajištěné.

Tento příspěvek napsal/a dne 22.10.2017 v rubrice Ohlášky.