Ohlášky – 21.2.2010

Čtení: Ž Mt 4,1-11 / Žd 4,14-16 / Písně: 320; 62; 502; ; 356; 685  / Kazatel: Daniel Ženatý  / Účast:  75 / Sbírka:

Ve věku 82 let zemřel bratr Zdeněk Jelínek. Před týdnem byl s námi na bohoslužbách i po bohoslužbách na faře. Jeho pohřeb se konal včera zde v našem kostele. Bratr Jelínek byl pravidelným účastníkem bohoslužeb, byl presbyterem po dobu 36 let, varhaníkem, sbormistrem a ochotným sborovým pomocníkem. Pánu Bohu děkujeme za jeho život, budeme na něj s vděčností vzpomínat. Vyprošujeme potěšení pro celou jeho rodinu.

Sbírka při dnešních bohoslužbách je určena na církevní tisk. Z této sbírky podporujeme vydávání našich časopisů Český bratr a Bratrstvo, periodik Sbírka kázání, Katechetická příloha a vydávání katechetických pomůcek pro práci s dětmi. Jsme rádi, že smíme vydávat svůj tisk svobodně a bez cenzury.

Dnes v 17 hodin se na naší faře koná setkání, které osloví přednáškou bratr farář ThDr.Jiří Doležal na téma: „Ekumena na začátku 21.století, doba ledová nebo …?“ Pořádá Kostnická jednota. Všichni jste zváni.

V úterý ve 14 hodin se na faře otevře kavárnička pro všechny, kteří se chtějí sejít při dobré kávě a v rozhovoru s druhými.

Ve středu se setkání dětí a konfirmandů nekoná, jsou jarní prázdniny.

Ve čtvrtek jsou od 15 hodin bohoslužby v Domově seniorů U Kostelíčka, poslouží bratr farář Jiří Doležal.

Ve čtvrtek v 17 hodin je biblická hodina.

Pastorační pracovnice Pavla Queisnerová má příští týden dovolenou. V kanceláři ji zastoupí sestry Kabelová a Bílková, stejně jako v minulém týdnu. Oběma sestrám děkujeme.

Děkujeme též sestře Kačerové a její rodině za zabijačku minulou neděli na faře. Celkový výnos ze všech darů a výtěžků za prodej byl 11.600 Kč. Tento dar slouží na úpravu sborové místnosti.

Synodní rada poslala informace o sbírce na Haiti a jejím průběhu, prosíme bratr faráře aby nás informoval.

Vítáme hosty v našem shromáždění a zveme vás na kávu a čaj na faru.

Tento příspěvek napsal/a dne 24.02.2010 v rubrice Ohlášky.