Ohlášky – 21.8.2016

Čtení: Přísloví 8,1-5, 32-36 | Text: L 16,1-8 | Písně: 214, 119, 373, 672, 434, 613 | Kazatel: Dalibor Antalík | Sbírka: 1 877,- | Účast: 54

Děkujeme bratru faráři Daliboru Antalíkovi za jeho službu.

Bratr farář Plecháček dnes káže v Bukovce.

Včera se zde konala svatba Hany Benešové a Paula Hoffrogge. Při svatebním shromáždění byla vykonána sbírka. Na přání novomanželů bude polovina sbírky ve výši 5 160 Kč určena na podporu projektu našeho sboru – kmotrovství pro Dášu a Maxima z Ukrajiny a druhá část – na podporu projektu práce s mládeží v Kosovu, který podporuje sbor v Německu.

Obdrželi jsme oznámení o úmrtí bratra faráře Bohumila Kejře, který zemřel 11. srpna ve věku 64 let. Bratr farář Kejř byl dlouholetým šéfredaktorem evangelického týdeníku Kostnické jiskry. Vzpomínkové shromáždění bude 29. srpna v Praze, na Jižním Městě.

18. srpna zemřela ve věku 90 let Anna Horáková, manželka br. faráře Ladislava Horáka. Pohřební rozloučení bude v sobotu 27. srpna ve 14 hodin v Brandýse nad Orlicí.

Děkujeme všem sestrám a bratřím, kteří organizovali letošní tábor pro děti. Máme radost, že se tábor vydařil a všichni se v pořádku navrátili.

Vyřizujeme pozdrav od faráře Daniela Matouše, někdejšího administrátora pardubického sboru, který  nyní působí ve sboru v Mariánských Lázních.

Od br. Svobody jsme obdrželi dar 1000 Kč na potřeby sboru. Za tento dar děkujeme.

Presbytery upozorňujeme na to, že schůze staršovstva se bude konat již ve čtvrtek  1. září v 19 hodin.

Můžete si opět zakoupit CD Barvy baroka  za 150,- Kč.

Vítáme mezi námi hosty a po skončení bohoslužeb jsme všichni zváni na rozhovor při kávě a čaji na faru a farskou zahradu.

Tento příspěvek napsal/a dne 24.08.2016 v rubrice Ohlášky.