Ohlášky – 21.6.2015

Čtení: Mt 15,29-39  |  Text: 1Kr 4,42-44  |  Písně: 549, 23, 441, 613, 627, 486  |  Kazatel: František Plecháček  |  Sbírka: 2931  |  Účast: 69/11   Včera se konalo pohřební rozloučení se sestrou Františkou Havlíčkovou ze Svítkova, která zemřela minulou neděli ve svých 97 letech.

V pondělí 15. června zemřela ve věku 66 let sestra Vlasta Queisnerová ze Svítkova.

Pohřební rozloučení a poděkování za její život se bude konat zítra, v pondělí 22. června ve 13 hodin zde v kostele.

Myslíme na všechny zarmoucené a vyprošujeme jim potěšení od Pána Boha.

 

Bratr farář Ženatý káže dnes v Chomutově.

 

Dnešní sbírka je celocírkevní sbírkou solidarity, která pomáhá financovat kazatele těm sborům, které nemají dostatek finančních prostředků na úhradu odvodu do Personálního fondu.

 

Sbírka pro naše kmotřence Maxima a Dášu vynesla 3210 Kč. Dáša a Maxim budou i letos na táboře v Křídlech a během léta jim budeme předávat dar 12 000 Kč. Na sbírkovém fondu určeném pro tento účel máme nyní k dispozici 11308 + sbírka, celkem 14518 Kč.

 

Dnes od 14:30 se koná ve sboru v Čáslavi seniorátní jednání Jeronymovy jednoty.

 

V úterý 23. června v 19 hodin bude v našem kostele další akce k Husovu výročí – přednáška – zamyšlení faráře Daniele Ženatého s názvem – Mistře Jane, co my s tebou po šesti stech letech?

Zazpívá také náš Příležitostný pěvecký sbor. Bratr farář bude také vyprávět o setkání s papežem Františkem a o bohoslužbě smíření, která se ve Vatikánu konala. Všichni jsme zváni, pozvěte i své známé a přátele a přijďte.

 

Ve středu bude schůzka konfirmandů.

Ve čtvrtek v 15 hodin se konají bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka.

 

Vzadu na nástěnce je rozpis jednotlivých nedělí o prázdninách. Některé služby nejsou ještě obsazené – prosíme podívejte se na tabulku a napište se na službu 1. čtení při bohoslužbách, vaření kávy a čaje, službu v kanceláři ve středu apod.

 

Staršovstvo se sešlo na své řádné schůzi v Horním Jelení. Zhodnotili jsme události za minulé období a projednali jsme činnosti a akce, které se budou konat o prázdninách a na podzim.

Členové hospodářské komise nás seznámili s tím, jak probíhají přípravy na stavební práce, které jsme na sborovém shromáždění schválili. V polovině července budou zahájeny opravy ve sborovém domě v Horním Jelení – oprava elektroinstalace, vymalování sálu, úprava podlahy, oprava a nátěr oken a zbudování zpevněné plochy pro parkování. Práce bude provádět firma ONYX.

Pokud se týká rekonstrukce objektu v Hronovické ul. bylo již navázáno jednání s architektem Salvou. Bude upraven stávající projekt.

Ohledně vybudování půdních bytů v domě 669 proběhne výběrové řízení na projektanta. Jednání již byla zahájena.

Staršovstvo se rovněž zabývá situací, která nastane po odchodu br. faráře Ženatého do Prahy. Na srpen připravujeme mimořádnou schůzi staršovstva na toto téma.

 

Přihlášky na podzimní pobyt seniorů v Chotěboři se zálohou 1000 Kč přijímá Hana Capoušková.

 

Vítáme mezi námi hosty a všichni jsme zváni na rozhovor na faru a farskou zahradu.

Tento příspěvek napsal/a dne 21.06.2015 v rubrice Ohlášky.