Ohlášky – 21.6.2009

Čtení: Iz 55, 1 –11 | Text: Lk 14, 15 – 24 | Písně: 117, 36, 604, 162, 422, 68 | Kazatel: Ladislav Beneš | Účast: 71 | Sbírka: 1.940,-
Děkujeme bratru Ladislavu Benešovi za službu při bohoslužbách, náš bratr farář Ženatý je dnes ve svém bývalém sboru v Novém Městě na Moravě.

V úterý v 17 hodin se na farské zahradě schází sedmdesátníci, starší a mladší. Jste zváni, kdo se chcete připojit.

Ve čtvrtek se biblická hodina nekoná, sejdeme se po prázdninách 3. září v 17 hodin!

Mládež se sejde v pátek v 18.00

Během června konáme dobrovolnou sbírku ve prospěch sboru v Lozicích. Prosím, je-li to možné, pamatujte na ni.

Připravujeme sborový výlet na neděli 6.září t.r. Vyjedeme po bohoslužbách v 11 hodin, pojedeme autobusem do Kolína Sendražic a přestoupíme do výletního vláčku taženého parní lokomotivou, na tzv. Kolínskou řepařskou drážku. Drážka byla postavena v r.1894, sloužila svému účelu téměř 70let, nyní byly jízdy obnoveny jako turistická atrakce pro děti i dospělé.
Zájemci o cestu pište se na připravený papír na nástěnce, počet míst je omezen velikostí autobusu.

Vítáme hosty v našem shromáždění, káva a čaj jsou připraveny po bohoslužbách pro všechny na faře.

Tento příspěvek napsal/a dne 21.06.2009 v rubrice Ohlášky.