Ohlášky 21. 5. 2017

Čtení: Jr 31, 31-34 Sbírka: 2.873,-
Text: J 14, 15-21 Účast: 74/9
Písně: 618, 98, 675, 684, 699, 378
Kazatel: Jakub Keller

Milé sestry a milí bratři,

vyslechněte, prosím, sborové ohlášky. Vítáme v tomto slavnostním shromáždění hosty i domácí. Všichni jsme zváni po bohoslužbách na faru na rozhovor při kávě a čaji.

Děkujeme seniorovi Jakubovi Kellerovi za službu při dnešních bohoslužbách. Po bohoslužbách proběhne fotografování presbyterů. Na společný oběd je zamluven salonek v Plzeňce. Zváni jste všichni. Kdo se nevejde do salonku, bude sedět v přilehlých prostorách. Oběd si každý platí sám.

Po obědě proběhne v kostele generální zkouška pěveckého sboru s hudebníky.

Dnešní sbírka je určena pro naše kmotřence Dášu a Maxima Havrotovi z Veselinivky na Ukrajině.

V týdnu se budou konat tato shromáždění:

–          úterý biblická hodina ve 14 hodin

–          ve středu v 15.15 biblická hodina pro děti a v  18 hodin bude mimořádná schůze staršovstva

Ve čtvrtek 25. května je svátek Nanebevzetí Páně. V 15.00 hodin se budou konat bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka a v 18 hodin zde v kostele – poslouží při nich bratr farář Jiří Doležal.

Do konce měsíce května probíhá ve všech sborech naší církve sbírka Jeronýmovy jednoty. Výtěžek této sbírky je určen na stavební práce ve sborech. Sbory je získají buď formou půjčky, nebo daru. Prosím věnujte této sbírce pozornost, aby i v ostatních sborech mohly probíhat nutné rekonstrukce a stavební práce. Vzadu v kostele na zesilovacím zařízení je pokladna, do které můžete odevzdávat své dar nebo proti podpisu u Pavly Queisnerové. Náš sbor v loňském roce obdržel dar ve výši 100 000 Kč na opravy ve farářském bytě, před tím několikrát půjčku. Poslední splátku půjčky 60 000 Kč splácíme letos. Pro letošní rok máme přidělenu půjčku na stavbu v Hronovické ulici ve výši 1 500 000 Kč. V roce 2016 jsme vybrali přes 20 tisíc, letos zatím 6 tisíc korun.

Od čtvrtka do soboty se v Praze konalo 3. zasedání 34. synodu Českobratrské církve evangelické. Informace o synodu je možné si najít na internetových stránkách www.e‑cirkev.cz.

Příští neděli 28. května bude hostem na naší kazatelně bratr farář Pavel Keřkovský, odborný asistent na Evangelické teologické fakultě v Praze. V kazatelské stanici Horní Jelení bude mít ve 14 hodin přednášku na téma „Českobratrské navazování na luterskou reformaci“. Přednáška bude spojená také s výstavou knih o Martinu Lutherovi, bude se promítat video z návštěvy kamionu k 500. výročí reformace v Praze a v dalších 19-ti zemích Evropy. Všichni jsme na tuto přednášku zváni. Kdo chcete jet, nemáte dopravu nebo naopak budete mít volné místo v autě, hlaste se u Pavla Rosy nebo se pište vzadu na nástěnku.

11. června se koná v Čáslavi seniorátní setkání generací a pěveckých sborů. Program je vyvěšen na nástěnce, je potřeba se hlásit do 4. června u Michala Brandy. Bude vypraven společný autobus.

I v letošním roce se od 2. do 9. září bude konat pobyt pro seniory v Evangelickém středisku v Chotěboři. Cena pobytu je 2 600 Kč. Organizátoři připravují zajímavý program. Přihlášky přijímá do 15. července Hana Capoušková.

Od minulé neděle se podařilo zajistit sekání farské zahrady. Starají se o ni naši nájemníci, Ola a Anton Kolodčevští.

Prosíme, pište se na služby vaření kávy a čaje po bohoslužbách, přípravu květin a na 1. čtení. Dále je potřeba zajistit pořadatelskou službu na koncert konzervatoře 1. června. Děkujeme.

Tento příspěvek napsal/a dne 22.05.2017 v rubrice Ohlášky.