Ohlášky – 21.3.2010

Čtení: Mk 10, 35-45  |  Text: Žalm 43  |  Písně: 320; 42; 660; 326; 627; 672  |   Kazatel: Daniel Ženatý  | Účast:109/5  |  Sbírka: 2.710,-

Včera bylo zde v kostela požehnáno manželům Kateřině a Lukáši Nechvátalovým. Svatbu na úřadě měli před 16 lety, požehnání v kostele včera. Přejeme jim vše dobré.

 

Dnes odpoledne od 14 hodin se zde v kostele bude konat výroční sborové shromáždění. Budeme se zabývat zprávami o životě sboru v minulém roce, které obsahuje „Sborový list“. Prosíme vás, abyste na toto shromáždění přišli a dali najevo, že je sbor pro vás důležitou součástí života.

 

Nyní po bohoslužbách se sejdou zpěváci u varhan k nácviku písně pro Květnou neděli.

 

V úterý od 14 hodin jste zváni na kavárničku na faru. Dobrá káva a dobré slovo potěší a povzbudí.

 

Ve středu se sejdou děti a konfirmandi v obvyklých hodinách.

 

Ve čtvrtek v 15 hodin se konají bohoslužby v Domově seniorů U Kostelíčka. Poslouží náš bratr farář Ženatý.

 

Ve čtvrtek v 17 hodin se koná biblická hodina na faře.

 

V pátek svoláváme na odpoledne první brigádu na farskou zahradu. S odbornou radou a pomocí bratra Kosteleckého budeme obnovovat trávník a hřišti. Kdo můžete v pátek kolem půl 3 přijít, vezměte si hrábě a přijďte.

 

V pátek se sejde mládež v 18 hodin.

V sobotu 27.3. na faře seminář Veritas – viz pozvánka sestry Kafkové

 

V neděli za týden chystáme zájezd autobusem do Prahy na výstavu „Umění české reformace“.

Odjezd v 10.45 od kostela. Prosíme napište se vzadu na papír. Kdo chcete jet, přihlaste se, dnes je poslední možnost se přihlásit. Pokud nás nebude dost, zájezd zrušíme a na výstavu vyrazíme individuálně.

 

Příští neděli začíná letní čas. Přijdeme na bohoslužby o 1 hodinu dříve!

 

V minulém týdnu jsme s díky přijali dar na SF 300, 2.000,- a dar sboru 1.000,-. Dárcům děkujeme.

 

Vítáme hosty v našem shromáždění a zveme na kávu a čaj na faru.

Tento příspěvek napsal/a dne 21.03.2010 v rubrice Ohlášky.