Ohlášky 21.11.2021

Čtení:IZ 65, 17-19, 23-25Sbírka:
Text:Mt 25,1-13Účast:
Písně:606,1, 96, 1-2,7-9, 270, 360, 690VP:
KazatelHana Ducho 

Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě dnešních bohoslužeb.

Příští týden se uskuteční následující setkání:

-ve čtvrtek v 15,30 bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině a v 18 hodin biblická hodina na faře, ke které je možné připojit se i online.

-v pátek v 15 hodin Réva, biblická hodina pro děti a v 16 hodin konfirmační příprava

V sobotu 27. 11. si můžete na faru přijít vyrobit adventní věnec na stůl nebo na zavěšení. Výroba věnců bude pod vedením aranžérky. Veškerý materiál je zajištěn. Jako doprovodný program pro vás bude připraven punč. Začátek akce je v 15 hodin.

Odpolední biblická hodina se uskuteční o týden déle, 31.listopadu ve 14 hodin.

19. prosince se tradičně uskuteční v našem kostele vánoční slavnost, kterou secvičí Katka Dobrovolná. Dnes je poslední možnost přihlásit účinkující sborové asistentce.

Včera se uskutečnila instalace nové synodní rady, v Brně, v Červeném kostele. Záznam z instalace můžete shlédnout na stránkách ČCE.

Vzadu v kostele je možné objednat nástěnný kalendář s fotografiemi kostelů a modliteben naší církve, knihu Pro smrt uděláno a Denní čtení – Úvahy nad hesly Jednoty bratrské.

 Na závěr roku vždy konáme sbírku na partnerský sbor v Lozicích a kmotrovství pro Jaroslavu Žuň. Své příspěvky můžete posílat na sborový účet s poznámkou pro koho jsou určené, nebo dávat do pokladničky vzadu v kostele. Děkujeme.

I letos připravujeme vánoční balíčky pro lidi v nouzi a bez domova. Balíčky můžete připravit jako minulé roky a přinést do kostela nebo na faru do úterý 14.12., nebo můžete věnovat finanční částku a my balíčky uděláme za vás. Bližší informace podá Hana Capoušková.

S blížící se zimou se v našem městě i v okolí kostela vyskytují lidé, kteří požadují peníze či jiné dary jako pomoc v nouzi. Pouhé darování peněz však problémy těchto lidí nevyřeší, naopak spíše zhorší. Může v nich vyvolat závislost na darujících a snížit zájem o skutečné řešení své situace. Staršovstvo nedoporučuje darovat peníze či jiné dary těmto lidem, ale je samozřejmě věcí každého, jak se rozhodne. V našem městě je řada organizací, které lidem bez přístřeší profesionálně pomáhají. Prosíme, odkazujte na jejich pomoc, případně tyto organizace podpořte. Bližší informace najdete na letáku u vchodu, na nástěnce a na webu.

Po bohoslužbách jste zváni ke kávě a čaji na faře. Jelikož tam budeme bez roušek, prosíme Vás, abyste byli maximálně zodpovědní.   

Tento příspěvek napsal/a dne 21.11.2021 v rubrice Ohlášky.