Ohlášky – 21.11.2010

bohoslužby 21.11.2010 004Čtení: Žd 11,1-16  |  Text: Jb 19,23-29  |  Písně: 158; 25; 440; 634; 610; 195  |  Kazatel: Dagmar Hrubantová  |Účast:  |  Sbírka: 2.434,-

 

 

Děkujeme sestře farářce Dagmar Hrubantové za její dnešní službu u nás v Pardubicích. Sestra Hrubantová pracuje na Košumberku jako nemocniční kaplanka. Přejeme jí k této službě dostatek sil a radosti.

 

Náš bratr farář Ženatý je na sborové slavnosti v Černilově.

Dnešní sbírka je určena na Jubilejní Toleranční dar

Nyní po bohoslužbách mají děti zde v kostele zkoušku na vánoční hru.

 

V pondělí v 17 hodin se sejdou konfirmandi.

 

V úterý se v našem sboru sejdou pastorační pracovnice z celé církve. Seminář pořádá synodní rada. Pastorační pracovníci jsou novým prvkem ve struktuře naší církve, proto jim celá církev chce poskytnout možnost dalšího vzdělávání a vzájemného setkání.

Jsme hostitelským sborem, připravujeme malé pohoštění pro naše hosty, prosíme vás o drobné pečivo pro dopolední i odpolední pohoštění. Předem děkujeme. Kdo můžete přispět domluvte se na bližším se sestrou kurátorkou.

 

Kavárnička se bude konat v úterý od 14 hodin na faře, vzadu v hostinském pokoji.

Ve středu je biblická pro děti od 16 hodin.

Ve čtvrtek je biblická hodina pro dospělé od 17 hodin.

Mládež se sejde v pátek v 18 hodin.

 

Příští neděle je první adventní nedělí. Konají se bohoslužby, bude vysluhována VP:

Příští neděli se v 19.30 sejde střední generace.

 

Rukodělný kruh připravuje i letos adventní bazar. Otevřeno bude po všechny adventní neděle, poprvé v neděli 28.11. po bohoslužbách na faře. Prosíme, své výrobky přineste do farní kanceláře nebo na faru. Věci shromažďujeme do soboty 27.11. Vezměte si modré letáčky u vycházení, jsou zde data konání bazaru uvedena.

 

V neděli za 14 dní 5.12.2010 se v 17 hod uskuteční v našem kostele Adventní koncert, zvou nás na něj Radka Piskačová – varhany, Jan Kučera – zpěv, Radka Hanousková – flétna a Daria Rosová ml. – kytara

V těchto dnech jste dostali sborový list, v němž staršovstvo vyhlašuje sbírku na opravy našich budov. Prosíme, podpořte celé dílo svým zájmem i modlitbami.

 

Evangelický kalendář a příručka NKD na rok 2011 jsou k zakoupení vzadu v kostele. Stojí 85,-Kč . Na knižním stánku jsou další zajímavé knihy pro malé i velké i nástěnný kalendář vydaný naší církví.

 

Máme nový sborový nástěnný kalendář na rok 2011. Grafický návrh vytvořila Renata Brtnická. Barevně kalendář koresponduje se všemi sborovými tiskovinami.

Jednotlivé měsíce jsou doprovázeny fotkami ze sborového života. Fotky vybrala a kalendář připravila Daniela Ženatá.

Kalendář, může být milým vánočním dárkem, je k dispozici vzadu v kostele vlevo a stojí 160,- Kč. Můžete si jej prohlédnout a koupit. Dokud jsou!

 

Kdo jste se rozhodli přihlásit se jako noví odběratelé českého bratra – napište se vzadu na papír na skle.

 

Vás kdo již časopis odebíráte prosíme, potvrďte odebírání tisku v roce 2011.

 

Dnes naposledy k objednání zboží z Rolničky- velký plakát vzadu na nástěnce

 

Vítáme všechny hosty v našem shromáždění a zveme na kávu a čaj na faru.

 

 

Tento příspěvek napsal/a dne 21.11.2010 v rubrice Ohlášky.