Ohlášky 21. 10. 2018

Čtení: Sbírka:
Text: Účast:
Písně:
Kazatel: Petr Šilar

Děkujeme za službu při dnešních bohoslužbách výpomocnému kazateli Petru Šilarovi.

Minulou neděli proběhla slavnostní instalace Hany Ducho za farářku našeho sboru. Děkujeme za vaši pomoc na faře, donesení pohoštění. Sbírka konaná po bohoslužbách na pomoc postiženým v Indonézii vynesla 10.390,- děkujeme. Sbírka bude pokračovat do poloviny listopadu, své dary můžete odevzdávat do pokladničky- domečku vzadu v kostele nebo proti dokladu u PQ.

Minulý týden zemřela sestra Katarína Szikorová z Rybitví, rozloučení se bude konat v úterý v 11 hodin v kostele.

V týdnu se konají následující shromáždění, krom+ě nich připomínáme

  • v úterý ve 14 hodin odpolední biblická hodina
  • ve čtvrtek v 15 hodin bohoslužby v Domově u Kostelíčka
    • v 18 hodin biblická hodina, vede Hana Ducho
  • dostali jsme zprávu ze Švýcarska od Jean- Nicolas Fella, našeho bývalého farář, že se jim v úterý narodil syn Daniel. Gratulaci k narození můžete podepsat vzadu na zesilovacím zařízení.
  • V sobotu 27. října se koná na faře seminář historické společnosti Veritas na téma Veritas v připomínce roku 2018.
  • V neděli 28. října je neděle Díkčinění. Přineste, prosím, co jste doma vypěstovali, sklidili nebo něco upečte. Všechny donesené věci si pak zase můžete odnést. Po bohoslužbách se budou opět promítat fotky ze života sboru o prázdninách. Původně jsme se společným obědem nepočítali, ale po oslavách 100 let církve máme zamraženou omáčku na těstoviny, sýr a balíky těstovin, takže jednoduchý oběd je připraven. Hlásit se k němu můžete na papíře na místnosti pro děti.
  • Pastorační pracovnice má dnes dovolenou

Prosím, pište se na služby vaření kávy a čaje, 1. čtení, a přípravy květin. Všichni, domácí i přespolní, jsme zváni na kávu a čaj na faře.

Tento příspěvek napsal/a dne 25.10.2018 v rubrice Ohlášky.