Ohlášky – 21.10.2012

Čtení: Žalm 103,1-14  |  Text: Mt 6,25-27  |  Písně: 158; 65; 637; 682; 549; 548; 550  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Sbírka: 3.716,-  |  Účast: 110/5, VP 105/2

 

Těmito bohoslužbami začal náš sborový den.

 

Patnáct minut po skončení bohoslužeb se zde v kostele s promítáním obrázků připomeneme všechny akce, které se o prázdninách ve sboru konaly. Káva a čaj budou nabídnuty po bohoslužbách zde v kostele

 

Ve 12 hodin je připraven společný oběd na faře pro ty, kdo se přihlásili. Oběd stojí 50 Kč. Na obědu mohou být ještě 4 lidé, kteří se nepřihlásili, napište se vzadu na nástěnce na papír.

 

Po obědě asi ve 13 hodin bude veselá a zajímavá benefice na podporu našeho kmotrovství Maxima, Dáši a Mariny na Ukrajině. Kdo na benefici nemůže být a přesto by chtěl přispět , domluvte se s Pavlou Q. Děkujeme!

 

Ve 14,30 hodin bude v kostele instalace bratra faráře Františka Plecháčka.

 

Po instalačním shromáždění jsme zváni na faru na pohoštění

 

Děkujeme všem, kdo jste pomohli dnešní den připravit. Všem, kdo donesli pečivo, ovoce a zeleninu před stůl Páně tu v kostele, za krásnou výzdobu, děkujeme ženám, které včera večer uvařily oběd, všem, kdo jste jakkoliv tento den připravili.

 

 

Dnešní sbírka je celocírkevní a je určena pro sociální a charitativní činnost církve. Loni činila v celé církvi 466.000,-, bylyz ná poskytnuty dary postiženým v Sudanu, Haity, Japonsku a dalších zemích.

 

Farář František Plecháček se dnes v Hradci Králové účastní konfirmační slavnosti

 

V týdnu se budou konat tato shromáždění:

Ve středu ve 14.45 na faře biblická hodina pro děti.

Ve čtvrtek v 15 hodin budou bohoslužby v Domově pro seniory Na Dubině .

V 17.00 hodin je biblická hodina pro dospělé na faře.

Schůzka konfirmandů se koná v pátek nakoná

Mládež se v pátek sejde jako obvykle v 18.00

Příští neděli se koná schůzka střední generace v 19.30

Příští neděli 28. října v 18.00 hodin bude v kostele koncert pro varhany a hoboj.

 

Rovněž příští nedlěi se koná v Brandýse nad Orlicí ve 14.00 instalace faráře Hynka Schustera.

 

A také se mění čas, v noci si dáme hodinky o hodinu později, budeme tedy déle spát.

 

 


Nyní předávám slovo bratru faráři k dalšímu oznámení …

Sestry a bratři, sloučením se sborem v Holicích jsme dostali dva objekty, sborový dům v Holicích a sborový dům či modlitebnu v Horním Jelení. Oba objekty jsou ve špatném stavu. Staršovstvo dva roky hledá řešení, co s tím. Po náročném jednání jsme jednomyslně dospěli k názoru, že jednu nemovitost chceme prodat. A po dalším hledání a zvažování jsme se rozhodli prodat sborový dům v Holicích.

Další naše rozhodnuté je opravit sborový dům v Horním Jelení tak, aby dobře sloužil potřebám sboru.

Abychom mohli dům v Holicích prodat, je třeba, aby konvent, na návrh sborového shromáždění, vymazal sborový dům v Holicích z ústřední evidence nezcizitelných nemovitostí. Tak naše řády.

Jinými slovy: je třeba svolat sborové shromáždění, které usnese že chce tuto nemovitost vyjmout z evidence nezcizitelných nemovitostí a žádá o to konvent. Tak uvedeme celý proces do pohybu.

Konvent se koná 10. listopadu. Můžeme ušetřit rok čekání.

Staršovstvo proto svolává mimořádné sborové shromáždění na neděli 28.10.2012 po bohoslužbách. Každý člen sboru dostane písemně pozvánku, v níž bude uveden i text usnesení, o němž budeme hlasovat.

Bude znít takto:

  1. Sborové shromáždění souhlasí s výmazem sborového domu v Holicích, parcelní číslo…z ústřední evidence nezcizitelných nemovitostí.

 

  1. Sborové žádá konvent Chrudimského seniorátu, aby rozhodl o výmazu sborového domu v Holicích, parcelní číslo… z ústřední evidence nezcizitelných nemovitostí.

 

A k tomu bude přidáno zdůvodnění – jak jsem o něm mluvil.

 

 

Tento příspěvek napsal/a dne 21.10.2012 v rubrice Ohlášky.