Ohlášky 21. 1. 2018

Čtení: Jon 3:1-5;10 Sbírka:
Text: Marek 1, 14-20 Účast:
Písně: 166, 62, 680, 191, 673, 646
Kazatel: Hana Ducho

Děkujeme sestře farářce Haně Ducho za službu při dnešních bohoslužbách.

Po bohoslužbách bude pastorační pracovnice Pavla Queisnerová zde v kostele vyprávět o své podzimní praxi ve sboru v Německu s promítáním fotografií. Vpředu bude připravena káva a čaj.

Ve středu 17. 1. proběhla schůze staršovstva. Společně s farářkou Hanou Ducho jsme projednali a schválili finální podobu povolací listiny s přílohami. Všechny dokumenty byly týž večer předány seniorátnímu výboru, který je po projednání postoupí Synodní radě. Synodní rada následně vydá pokyn k volbě farářky, která proběhne 4. března na výročním sborovém shromáždění.

Bratr farář Doležal nemůže ze zdravotních důvodů vykonávat služby v našem sboru v takovém rozsahu, jak tomu bylo doposud. Je ochoten nadále vést biblickou hodinu. Děkujeme bratru faráři za jeho velkou obětavost a přejeme mu pevné zdraví.

Připravuje se projekt Kniha příběhů víry, kde by měly být uvedené vzpomínky, zajímavé či zapomenuté příběhy z historie církve a sborů. Kdo z vás by měl zájem se do projektu zapojit svou vzpomínkou či příběhem, přihlaste se u pastorační pracovnice.

Staršovstvo cestou seniorátního výbor učinilo kroky k povolání sestry Kristýny Sobotkové za výpomocného kazatele. Přejeme ji na této cestě úspěch a děkujeme za nabídnutou službu.

Sháníme dobrovolníka na péči o farskou zahradu formou dohody o provedení práce. Podrobnosti u pastorační pracovnice.

V týdnu se budou konat obvyklá shromáždění, kromě nich připomínáme:

– v pondělí se konají od 18 hodin ekumenické bohoslužby v kostele U Jana Křtitele. Káže kazatel Církve československé husitské Jan Rokyta

– v úterý

ve 14 hodin odpolední biblická

ve 19 hodin se ve Svitkově sejdou učitelé nedělní školy

  – ve čtvrtek

  v 15.30 hodin budou bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině

  v 18 hodin biblická hodina

   Kdo potřebujete potvrzení pro daňové přiznání za rok 2017, pište se na seznam vzadu v kostele, aby Vám je mohla pastorační pracovnice vystavit. Kdo jste se zapsali minulou neděli, potvrzení si, prosím, vyzvedněte.

   Čeká nás druhé kolo prezidentských voleb, ke kterému synodní rada vydala prohlášení, ze kterého zde citujeme, a celé je vyvěšeno vzadu na nástěnce.

   „Tento okamžik považujeme za důležitý pro směřování naší země. Proto vyzýváme každého, aby se voleb zúčastnil. Chceme prezidenta, který usiluje o slušnost a spravedlnost, zastává demokratické hodnoty a záleží mu na důstojnosti a hodnotě každého člověka. Přejeme si, aby naše země byla i v dalších letech součástí západního světa a měla své místo v evropské i světové politice.

   Ve druhém kole prezidentských voleb proto dáme hlas Jiřímu Drahošovi. Využijte i vy svého práva volit svobodně a zodpovědně“

   Všichni, domácí i hosté, jsme zváni na promítání, kávu a čaj zde v kostele.

   Tento příspěvek napsal/a dne 23.01.2018 v rubrice Ohlášky.