Ohlášky – 20.9.2015

Čtení: Dt 30,9b-20 |  Text: L 10,25-37  |  Písně: 604, 680, 239 ze Sv., 621, 686  |  Kazatel: Mikuláš Vymětal  |  Sbírka:  |  Učast: 115/16

Děkujeme bratru faráři Mikuláši Vymětalovi za jeho službu Slovem při dnešních bohoslužbách. Vítáme vás všechny na dnešním Seniorátním setkání generací.

Po bohoslužbách bude krátká přestávka – vpředu v kostele si můžete vzít kávu nebo čaj a potom budeme pokračovat v připraveném programu…. (ohlášení, co se bude dít …)

– v 10.30 začne přednáška Mikuláše Vymětala (kazatele pro humanitární aktivity, menšiny a lidi soc. vyloučené) – Sociální vylučování v naší společnosti – a možnosti církve se mu postavit

– na faře je připravený program pro děti – hlásit se u: Z. Plecháčková, A. Lavická, P. Queisnerová, R. Junová

– ve 12.00 – oběd v restauraci Zelená žába – pro přihlášené svíčková, oběd si platí každý sám! Je zamluven salonek pro 40 + dalších 20 míst. Káva a zákusky na faře.

– ve 14.00 – se sejdeme opět zde v kostele na koncertě Tomáše Najbrta

– v 16.00 ukončení

Nevybíráme účastnický poplatek – dnešní sbírka je určena na pokrytí nákladů tohoto setkání.

Děkuji všem sestrám a bratřím z našeho sboru i ze seniorátu, kteří se podíleli na přípravě setkání.

Mezi 12-13 hod je možno odevzdávat za kostelem věci do sbírky na pomoc uprchlíkům.

Děkujeme všem, kteří přispěli do sbírky potřebných věcí do tábora pro uprchlíky v Bělé pod Bezdězem. Auto a řidiče dodala rocková skupina Vypsaná fixa. Spolu s Mikulášem Vymětalem odjedou po skončení programu do Bělé pod Bezdězem, kde věci řádně předají.

Bratr farář Daniel Ženatý je na sborovém dni na Vsetíně.

Vzadu na lavici je připraven k vyzvednutí a rozdání sborový dopis. Obsahuje pozvánku na sborový den a neděli díkčinění 4. 10.a konfirmaci. Prosíme ty, kteří dopisy roznášíte, abyste si je vyzvedli.

Při sborovém dnu, odpoledne od 14 hodin – bude v kostele Literární pásmo s hudbou a divadelními prvky – Jan Hus – mučedník nebo oběť herce Jana Potměšila. Plakátky jsou vzadu v kostele. Vyzvedněte si je a rozdejte ve svém okolí…

Přineste prosíme, v neděli 4.října výpěstky ze zahrad- jablka, ořechy, dýně, brambory. Narovnáme je kolem stolu Páně, abychom při bohoslužbách díkčinění za úrodu měli na očích, co všechno dostáváme a za co můžeme být vděčni.

Setkávání v týdnu:

v úterý v 14 hodin – odpolední biblická hodina a od 17 hod biblická v H. Jelení

ve středu v 15 hodin biblická hodina pro děti a potom konfirmační cvičení

ve čtvrtek v 15 hodin bohoslužby v DPS na Dubině, v 18 hodin biblická hodina, v 19.30 třicátníci

v pátek v 18 hodin se sejde mládež.

Zájemci o odvoz na sjezd mládeže v Litoměřicích, hlaste se prosím u bratra Michala Brandy.

Prosíme, zapisujte se na služby prvního čtení, přípravy květin a na vaření kávy a čaje.

Tento příspěvek napsal/a dne 20.09.2015 v rubrice Ohlášky.