Ohlášky 20. 6. 2021

Čtení:  Gen 33,1-15 Sbírka:    
Text: Řím 12,10 Účast:    
Písně:  133, Sv 345, 678, 685 VP:    
Kazatel: Hana Ducho     

Dnešní sbírka je celocírkevní, tzv. Sbírka solidarity sborů – je určena sborům, které nemají dostatek finančních prostředků na úhradu odvodu do Personálního fondu. Bližší informace jsou na nástěnce. 

Po skončení bohoslužeb začne zde v kostele prezentace a diskuze k přestavbě domu za kostelem v Hronovické ulici. Debaty se můžete účastnit naživo nebo online. Odkaz jsme V8m poslali mailem. Kdo se chcete připojit online a odkaz nemáte, kontaktujte naši sborovou asistentku.  

Ve čtvrtek 24. 6. od 15:30 se konají bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině a od 18 hodin jste zváni na zahradní slavnost na farské zahradě k ukončení školního roku. Alko i nealko pití je zajištěno, stačí si přinést něco na opékání. Podle opatření je potřeba mít test nebo očkování. Testy budou k dispozici na místě.  

Biblická hodina pro dospělé ani Réva pro děti se konat nebudou.   

Příští neděli 27.6. bude v našem sboru pokřtěna 5-měsíční Alžběta Bílková, dcera Barbory a Ondřeje Bílkových.  

Ještě přijměte informaci ohledně pořadu bohoslužeb v této době. Jak jste si všimli, zpíváme nyní pouze 4 písně a bohoslužby jsou rámováni hudebním preludiem a postludiem. Tuto změnu jsme zavedli kvůli zákazu společného zpěvu a nutnosti zpívat s respirátory. Jelikož se smí i nadále zpívat pouze s respirátory, tak tento pořad ještě ponecháme, jak je, až do doby, kdy budou pro společný zpěv lepší podmínky.  

Pozvání od rodiny Jelínkovy: 

Vážení přátelé,  

dovolte nám, abychom Vás pozvali na bohoslužebné shromáždění, při kterém poděkujeme za život naší maminky paní Boženy Jelínkové. Zemřela tiše 28. 1. 2021 v nemocnici v Pardubicích, ale vzhledem ke karanténě v nejbližší rodině jsme se s ní nemohli důstojně rozloučit.   

Shromáždění se bude konat v sobotu 26. 6. 2021 ve 14.00 hodin v chrámu Páně Českobratrské církve evangelické v Hronovické ulici v Pardubicích.  

Rádi Vás všechny přivítáme a společně zavzpomínáme na naši maminku. 

 Se srdečným pozdravem rodina Jelínkova. 

Tento příspěvek napsal/a dne 23.06.2021 v rubrice Ohlášky.