Ohlášky 20. 5. 2018

Čtení: Gal 5,13-25 Sbírka:
Text: Gal 5,22 Účast:
Písně: 138; 68 5-8; 143 1+8-10; 375; VP 371; 461; 177; 72 7
Kazatel: Jiří Doležal, Ladislav Beneš

Děkujeme bratrům Jiřímu Doležalovi a Ladislavu Benešovi za službu při dnešních bohoslužbách. Dnešní sbírka je celocírkevní, určená synodem na naši Diakonii, leták  Sbírka na Diakonii ke sbírce je vzadu v kostele, z něhož citujeme:

Výtěžek z letošní svatodušní sbírky přinese pomoc tak milou, jak příjemná je vůně právě uvařeného oběda. Obyvatelé střediska Diakonie ve středočeské Libici se totiž díky této sbírce dočkají nově vybavené kuchyně a jídelny. Obojí si senioři rozhodně zaslouží: současné vybavení kvapem dosluhuje a některé je již v havarijním stavu. Věříme, že i ryze praktická věc, jako je moderní stravovací zázemí, povede k příjemnějšímu a hodnotnějšímu životu lidí v našich domovech. A to je náš cíl. Zapojte se, prosím, a pomozte nám ho naplnit. Tak díky za ty dary, vůně, chutě, tvary… Dobrou chuť!“.

Po bohoslužbách se v kostele koná zkouška zpěvu jako vrchol přípravy na setkání pěveckých sborů 3. 6. v Trnávce.

Do konce měsíce května probíhá ve všech sborech naší církve sbírka Jeronýmovy jednoty. Výtěžek této sbírky je určen na stavební práce ve sborech. Prosím věnujte této sbírce pozornost, aby ve sborech mohly probíhat nutné rekonstrukce a stavební práce. Vzadu v kostele na zesilovacím zařízení je pokladna, do které můžete odevzdávat své dary. Dar můžete odevzdat také proti podpisu u Pavly Queisnerové nebo poslat na sborový účet.

V týdnu se budou konat obvyklá shromáždění, kromě nich připomínáme:

– v úterý odpolední biblická hodina ve 14 hodin

– ve čtvrtek v 15 hodin budou bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka

– v pátek proběhne v Pardubicích a po celé republice Noc kostelů. Program v našem kostele bude od 17.00. Těšit se můžete na pestrý program. Proběhne například vernisáž výstavy fotografií Pavla Capouška, přednáška Pavla Hoška s názvem Evangelium podle Jaroslava Foglara, koncert Martina Kyšperského z kapely Květy a koncert Vysokoškolského uměleckého souboru. Všichni jste srdečně zváni a přiveďte i své přátele.

– v sobotu ve 14 hodin budou v našem kostele svatba – oddání budou Nikola Schmiederová a Zdeněk Braborec. Rádi nás na svém obřadu uvidí.

Letošní pobyt pro seniory v Evangelickém středisku v Chotěboři se bude konat od soboty 1. září do soboty 8. září 2018. Přihlášky přijímá Hana Capoušková. Pozvánku s informacemi si můžete vyzvednout vzadu v kostele.

Prosíme, pište se na služby vaření kávy a čaje po bohoslužbách, přípravu květin a na 1. čtení. Děkujeme. Všichni, domácí i hosté, jsme zváni na kávu a čaj na faře.

Tento příspěvek napsal/a dne 22.05.2018 v rubrice Ohlášky.