Ohlášky – 20.5.2012

Čtení: Jan 15,26-16,4  |  Text: Ž 27,7-14  |  Písně: 158; 65; 205; 434; 662; 671  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Sbírka: 2.200,-  |  Účast : 83/1

 

Za týden je Svatodušní neděle. Budeme s vysluhovat svatou večeři Páně, budeme také slavit svátost křtu, pokřtěni budou 3 dospělí lidé, sestry Eva Horáková, Dana Tomášová a bratr Adam Franc. 

 

Rovněž se oficiálně rozloučíme s manželi Bártovými, kteří od poloviny června nastupují jako správci Horského domova v Herlíkovících, a budeme prosit o požehnání pro jejich práci.

 

Na faře bude příští neděli také den otevřených dveří, můžeme se podívat jak vypadá sborová kancelář po přestěhování.

 

V úterý jste zváni ve 14 hodin na faru do Kavárničky

 

Ve středu v 16.30 hodin biblická hodina pro děti

 

Ve čtvrtek v 17 hodin biblická hodina pro dospělé.

 

V pátek v 18 hodin se sejde mládež.

 

V sobotu 26. května pojedeme na sborový výlet do Holic, Velin, Horního Jelení a Chocně. Volných míst je dost, můžete se ještě přihlásit. Podrobné informace jsou na nástěnce vzadu v kostele. Sestra Kabelová bude po bohoslužbách vybírat zálohu 200 Kč.

 

V sobotu 26. května se bude vdávat sestra Marie Medková, bývalá vikářka našeho sboru. Chceme jí i jejímu manželovi poslat blahopřání – je připravené zde vpředu v kostele na stole Páně, podepište se, připište svoje přání.

 

Prosíme zpěváky a hudebníky našeho příležitostného pěveckého sboru, aby přišli po bohoslužbách na faru k harmoniu, budeme zkoušet píseň na Svatodušní neděli.

 

V měsíci květnu probíhá sbírka darů na Jeronýmovu jednotu. Své dary můžeme odevzdávat do černé pokladničky vzadu v kostele. Vyzvedněte si leták Jeronýmovy jednoty, kde najdete informace o využití darů. Sbírka zatím činí pouhých 1.350,- Kč

 

Minulý týden jsme s díky přijali dar na Stavební fond ve výši 1000,- a 5000,- Kč.

 

I v letošním roce se bude konat Podzimní pobyt seniorů v Chotěboři. Tentokrát se uskuteční od soboty 1. září do soboty 8. září. Podrobné informace i přihlášky si vyzvedněte vzadu v kostele.

 

Vzadu v kostele je připraven sborový dopis. Prosím všechny, kdo dopisy roznášejí, aby si je vyzvedli a sborový dopis roznesli co nejdříve.

 

Také jsou k dispozici letáky s programem Noci kostelů. Prosím pomozte nám s propagací této akce, vezměte si je a rozdejte je ve svém okolí.

 

Vítáme v našem shromáždění všechny hosty a zveme na rozhovor při kávě a čaji na faru a zahradu. Dnes si můžete zakoupit výrobky a zboží Fair Trade.

 

Předávám slovo bratru faráři, který bude mít ještě další oznámení:

 

Návštěva Pozaunenchoru z Genkingen v Německu, která bude probíhat ve dnech 31. května až 3. června.

4 společné akce – čtvrtek večer večeře, pátek noc kostelů, sobota večer gardenparty a neděle společné bohoslužby – ve Dvakačovicích neděle 3. června

K tomu: večeře čtvrtek a gardenparty sobota – hledáme pomocníky k ruce, příprava, běhěm akce i úklid – pište se.

Čtvrtek dobrovolníky kdo po večeři jsou ochotni jít se skupinkou hostů do města na procházku- německy, anglicky

Pátek budou od 20 hrát před kostelem během noci kostelů

Neděle – bus, Dvakačovice, slavnost, oni doprovázet celé bohoslužby, pak občerstvení atp., vše se připravuje, vemte známé pojeďte, vezměte za své

Volba 2. faráře našeho sboru, která se uskuteční v neděli 24. června.

Sborový dopis – roznášení

Tento příspěvek napsal/a dne 20.05.2012 v rubrice Ohlášky.