Ohlášky 20.3.2022

Čtení:Mt 26, 36-46Sbírka:
Text:1.král. 19, 1-8Účast:
Písně:517,77,1-3, 212, 714, 761,1-2,7,10VP:
KazatelHana Ducho 

Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě dnešních bohoslužeb.

Příští týden se konají následující setkání:

v úterý ve 14 hodin odpolední biblická hodina, a v 18 hodin biblická hodina v Horním Jelení

ve čtvrtek v 15hodin bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka.

– církve v Pardubicích pořádají ekumenické bohoslužby s názvem Modlitba za Ukrajinu. Bohoslužby se konají ve čtvrtek v 18 hodin v kostele Jana Křtitele. Pozvánku najdete na nástěnce. Biblická hodina tento čtvrtek nebude.

-v pátek v 15 hodin Réva a v 16 konfirmační příprava

Ve středu a ve čtvrtek na naší faře chystáme bazar oblečení a bot pro naše ukrajinské přátele. Pokud byste mohli darovat pěkné oblečení pro děti i dospělé, přineste je, prosíme, v úterý dopoledne nebo ve středu na faru. Děkujeme. Na druhou stranu prosíme o rozšíření této informace mezi ukrajinskou komunitu.

V sobotu v 10 hodin se uskuteční seminář historické společnosti  Veritas, všichni jste zvání.

Rovněž v sobotu od 13 hodin jsme zváni do naší modlitebny v Horním Jelení na výstavu knih Jana Amose Komenského.

V neděli 27.3. se po bohoslužbách koná výroční sborové shromáždění. Vzadu v kostele si můžete vyzvednout výroční zprávu a zprávu o hospodaření našeho sboru za rok 2021.

Rádi bychom uspořádali v termínu 6.až 8. května sborový víkend pro všechny generace. Potřebovali bychom vědět, kdo z Vás by měl zájem jet, abychom mohli podle toho zarezervovat ubytování. Prosíme, hlaste se u sborové asistentky. Děkujeme.

Dále můžete přihlašovat své děti na tábor v Horních Dubenkách. Bližší informace jsou vzadu v kostele.

Děkujeme všem vám, kteří jste otevřeli své domovy pro uprchlíky. V našem sboru jsou uprchlíci v několika rodinách.

Od začátku dubna budeme mít k dispozici byt Jelínkových na Dukle a byt v domě 669 ve Sladkovského ulici.

Děkujeme, že s Vaší pomocí už máme téměř zajištěné zařízení.

Stále pokračuje finanční sbírka na pomoc Ukrajině, své příspěvky můžete posílat na sborový účet s poznámkou Ukrajina,

Nebo do pokladny vzadu v kostele. Děkujeme.

Po bohoslužbách jste zváni na posezení u kávy a čaje na faře.

Nyní předávám slovo b Jiřímu Doležalovi a Láďovi Benešovi, kteří pro nás připravili krátké povídání o b. Josefu Smolíkovi, letos si uplynulo 100 let od jeho narození.

Tento příspěvek napsal/a dne 21.03.2022 v rubrice Ohlášky.