Ohlášky – 20.3.2016

Čtení: L 19,28-44  |  Text: L 19,37-40  |  Písně: 315, 118, 324, 311, 632, 308  |  Kazatel: František Plecháček  |  Sbírka: 2237 Kč  |  Účast:85/6

 

10 minut po skončení bohoslužeb se bude konat výroční sborové shromáždění.

Účastnit se ho mohou všichni přítomní.

Všechny přítomné členy sboru, kteří zde zůstávají prosíme, aby se zapsali do seznamu hlasovných členů sboru, pokud jste tak už neučinili.

Kdo musí odejít a je zapsaný, nechť se ze seznamu škrtne.

Sborového shromáždění se mohou účastnit i nečlenové sboru, nemají však hlasovací právo. Sborové shromáždění činí platná usnesení, za jakéhokoliv počtu přítomných členů.

O přestávce si můžete vzít kávu a čaj, které se budou podávat zde v kostele.

O přestávce můžete také odevzdat děti hlídací službě, která se po dobu sborového shromáždění o děti na faře postará- jsou to Adam Svítek a Filip Jun. Prosíme, aby se postavili. Jim mohou rodiče předat děti.

 

Výjimečně je dnes možnost zakoupit FAIR TRADE kávu přímo zde v kostele u s. Bierschenkové.

 

Ve velikonočním týdnu se budou konat tato shromáždění:

V úterý od 14hodin bude odpolední biblická hodina.

Ve středu – biblická hodina pro děti od 15 hodin.

Ve čtvrtek v 15 hod budou bohoslužby s vysluhováním večeře Páně v Domově pro seniory na Dubině a v 18 hodin se sejdeme v kostele na pašijních bohoslužbách – čtení velikonočního příběhu.

Čtvrteční schůzka třicátníků je zrušena.

 

Na Velký pátek se konají bohoslužby ráno v 9 hodin a letos naposledy večer v 19 hodin.

 

V neděli velikonoční 27. března se mění čas ze zimního na letní, ručičky hodinek se budou posouvat o hodinu dopředu!

Bohoslužby s vysluhováním večeře Páně v 9.00 v Pardubicích a ve 13.30 v Horním Jelení.

 

V pondělí velikonoční budou bohoslužby v 9.00 hodin v kostele, poslouží při nich br, farář Dalibor Antalík a František Plecháček bude sloužit v Bukovce.

 

Přihlašujte se na sborový pobyt pro všechny generace v Evangelickém středisku v Chotěboři, který připravujeme na víkend od 6. – 8. května.

Cena je 700 Kč pro dospělého a 350 Kč pro dítě od 3 let. Pište se na papír – na skle místnosti pro děti. Přihlášky budeme přijímat do neděle 10. dubna. Budeme rádi, když spolu budeme moci být staří i mladí a navzájem se poznat.

 

Na letní tábor pro děti na tábořišti u Horních Dubenek je dosud přihlášeno 10 dětí. Potřebujeme ještě alespoň 5 dětí, aby se tábor mohl konat. Prosíme, nabídněte ve vašem okolí, vašim známým…

Přihlásit se je možno u Pavly Queisnerové nebo na papír na okně místnosti pro děti.

 

V sobotu 2. dubna bude na faře probíhat burza dětského oblečení – prosím sestru Krejčíříkovou aby sdělila bližší informace.

 

Vítáme mezi námi hosty. Po shromáždění jsme všichni zváni na faru na rozhovor při kávě a čaji.

 

Tento příspěvek napsal/a dne 20.03.2016 v rubrice Ohlášky.