Ohlášky – 20.3.2011

Čtení: Mk 12,41-44  |  Text: Ž 121  |  Písně: 320; 130; 311; 440; 649; 672  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Sbírka: 1.680,-  |  Účast: 98/1

 

Výroční sborové shromáždění začne zhruba 10 minut po skončení bohoslužeb.

Vy kdo se účastníte sborového shromáždění se v přestávce prosím podepište ke svému jménu v seznamu přítomných, pokud již nejste zapsáni.

Hosté, kteří nejsou členy našeho sboru nebo členové sboru mladší 18 let se prosím nezapisujte.

V přestávce je možné si dát kávu nebo čaj, nebo se ještě jednou podívat na finanční zprávu a rozpočet.

 

V příštím týdnu jsou setkání konfirmandů, dětí, biblická hodina a mládež v obvyklou dobu

 

V úterý ve 14 hodin se sejde kavárnička na faře.

 

Ve čtvrtek se konají bohoslužby v Domově pro seniory U Kostelíčka od 15 hodin. Poslouží bratr Stanislav Lanc, kazatel Církve adventistů sedmého dne.

 

Ve čtvrtek v 19 hodin se sejdou v kanceláři učitelé Nedělní školy.

 

V sobotu pořádá historická společnost VERITAS přednášku na naší faře od 10 hodin. Téma přednášky zní „Žilinská synoda 1610 – 2010“ a prosloví ji Mgr. Martin Fajmon, pověřený pracovník VERITAS pro kontakt se Slovenskem. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

 

Příští neděli přecházíme na letní čas. To znamená, že bohoslužby začínají o hodinu dříve.

 

Sbírka 6. března, která vynesla 2.277,- Kč, bude odeslána na celocírkevní sbírku na tisk. Z této sbírky je hrazeno vydávání Českého bratra, Sbírek kázání a jiných tiskovin. Děkujeme všem dárcům.

 

Synodní rada vyzvala sbory k dobrovolné sbírce na podporu konání letních táborů pro děti z českých sborů na Ukrajině. Staršovstvo tuto sbírku podporuje a v našem sboru ji vykonáme příští neděli.

 

V minulém týdnu jsme s díky přijali dary na SF ve výši 2000,- 1.000,- a 5.000,-. bankovním převodem pak 2.000,- a 2x 5.000,- vedle toho pravidelné měsíční platby 2×200,- a 1x 250,-.

 

Od začátku roku činí dary na SF 175.927,- Kč. Na stavebním fondu je k 19.3.2011 516.907,-.Kč

 

Synodní rada vyhlásila dobrovolnou sbírku na pomoc postiženým v Japonsku. Své dary můžeme dávat dnes a příští neděli do domečlku vzadu v kostele. Dopis synodní rady je na nástěnce, tam i čísla účtů, pokud byste chtěli poslat svůj dar sami.

 

Vítáme hosty v našem shromáždění; káva a čaj se dnes nepodávají na faře, ale zde po skončení bohoslužeb.

Tento příspěvek napsal/a dne 20.03.2011 v rubrice Ohlášky.