Ohlášky – 20.2.2011

Čtení: Mt 11,16-26  |  Text: Iz 5,21  |  Písně: 138; 33; 446; 373; 672; 421  |  Kazatel: Petr Brodský  |  Účast: 81/4  |  Sbírka: 1.685,-

 

Vítáme v našem sboru bratra faráře Petra Brodského, celocírkevního kazatele pro sbory ve východní Evropě. Děkujeme mu za dnešní bohoslužby. Bratr farář Brodský bude odpoledne přednášet na naší faře v rámci Kostnické jednoty. Pohovoří o evangelických sborech ve východní Evropě a o své práci v nich. Jste všichni srdečně zváni. Začátek je ve 14 hodin.

 

Náš bratr farář Ženatý dnes končí dovolenou

 

Minulou neděli zemřel bratr Jan Pastorek z Jungmannovy ulice ve věku nedožitých 87 let. Býval pravidelným účastníkem našich bohoslužeb společně se svou manželkou, která zemřela před 3 týdny. Pohřební rozloučení s bratrem Pastorkem se konalo v našem kostele v pátek. Pán nechť potěšuje zarmoucené.

 

Shromáždění konfirmandů, dětí, mládeže a biblické hodiny se konají jako obvykle.

 

Kavárnička pro starší generaci se koná v úterý ve 14 hodin.

 

Bohoslužby v Domově pro seniory U Kostelíčka se konají ve čtvrtek v 15 hodin. Poslouží br. Branda z Bratrské jednoty baptistů.

 

Děkujeme sestře Kačerové, bratru Špačkovi a rodině Dobrovolných za zabijačku minulou neděli na faře. Celkový výnos ze všech darů a výtěžků za prodej byl 13.760,-. Kč. Tento dar je určen na stavební fond.

 

V minulém týdnu jsme s díky obdrželi dar na SF 10.000,- 1.000,- 4*500,- 200,- dále pak.

Příslib měsíční platby na SF 2×200,- Kč.Všem dárcům děkujeme.

 

Několik sester a bratrů z našeho sboru dnes odlétají na zájezd do Izraele- Přejeme jim, aby se zájezd vydařil a ve zdraví se vrátili.

 

Vítáme hosty v našem shromáždění a zveme všechny – hosty i domácí – na faru na kávu a čaj a na setkání s bratrem farářem Brodským.

 

Tento příspěvek napsal/a dne 20.02.2011 v rubrice Ohlášky.